Kirkon Ulkomaanapu – periksiantamattomien yhteisö

Linkkaa somessa ja verkossa materiaalit sivulle: kua.fi/periksiantamaton

Oheista esimerkkitekstiä on mahdollista käyttää. Tekstiin voi lisätä
esim. XXX:n seurakunta mukana rakentamassa maailmasta oikeudenmukaisempaa….

Me menemme tänäänkin rakentamaan maailmasta oikeudenmukaisempaa paikkaa kaikille. Maailmaa, jossa ei ole “meitä” ja “muita”. On vain meitä.

Kirkon Ulkomaanapu on yhteisö meille kaikille. Rohkeille elämää rakastaville. Toivon tuottajille. Rauhan rakentajille. Meille periksiantamattomille.

Sinulla ja meillä on jotain yhteistä. Asenne, joka ratkaisee.

Tee testi ja selvitä mitä sinä voit tehdä: kua.fi/periksiantamaton

Viestinnän käyttöön muuta materiaalia

Alla on kaksi esimerkkitekstiä Kirkon Ulkomaanavusta, joita voitte käyttää seurakuntanne verkkosivustolla esitellessänne kansainvälistä diakoniaa.

 Vaihtoehto 1:

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on kirkon auttava käsi maailmalla. Työtä tehdään monilla maailman kriisialueilla, missä avuntarve on suurin ja olosuhteet hauraat.

Tärkeitä arvoja KUA:n toiminnassa ovat

  • kristillinen lähimmäisenrakkaus
  • kaikkien valikoimaton auttaminen uskontoon, etniseen taustaan tms. katsomatta
  • ihmisoikeuksien edistäminen
  • tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen sekä
  • uskontojen välinen vuoropuhelu

KUA:n työntekijöistä suurin osa on kohdealueilla. Järjestö toimii tällä hetkellä Keski- ja Itä-Afrikassa, Lähi-idässä sekä Kaakkois-Aasiassa.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii [yhteyshenkilön nimi] ja häneltä voi saada lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.

Katso lisää videolta ja Kirkon Ulkomaanavun sivuilta!

Vaihtoehto 2:

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Se toimii  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuttamana kirkon kansainvälisen diakonian toteuttajana. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Kirkon Ulkomaanavun arvot ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus.

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii [yhteyshenkilön nimi] ja häneltä voi saada lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.