Humanitaarinen apu

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Humanitaariseen apuun kuuluu muun muassa ruokajakelu kriisialueilla.

Kirkon Ulkomaanavun tavoite on, että suurten katastrofien uhrit saavat nopeasti ja luotettavasti ammattitaitoista apua.

Luonnonmullistusten ja sotien aiheuttamissa hätätilanteissa humanitaarinen apu turvaa ihmisille riittävän ravinnon, välttämättömät perustarvikkeet ja terveydenhoidon, puhtaan veden sekä majoituksen. Myös peseytyminen, käymälät ja jätehuolto on järjestettävä nopeasti. Lisäksi lapsille pyritään järjestämään mahdollisimman pian paluu kouluun.

Pikkulapset, odottavat äidit, vanhukset ja sairaat tarvitsevat katastrofitilanteessa erityistä huolenpitoa. Vaikeita asioita kokeneet ihmiset ja perheet tarvitsevat usein kriisiapua, erityisesti pakolaisiksi lähteneet. Terveinä säilyneet alueen asukkaat osallistetaan humanitaarisen avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Akuutin hädän väistyessä hätäavusta siirrytään jälleenrakennukseen ja pitkäjänteiseen yhteisöjen kehittämistyöhön.

Humanitaarinen apu lievittää akuuttia hätää, mutta pidemmällä tähtäimellä on tärkeää suunnata varoja myös luonnonkatastrofien ja konfliktien ennaltaehkäisyyn ja riskien vähentämiseen. Kirkon Ulkomaanapu ja sen yhteistyökumppanit ovat jo pitkään panostaneet katastrofivalmiuden kehittämiseen eri puolilla maailmaa.

Kirkon Ulkomaanapu on ensimmäinen suomalainen järjestö, joka on saanut humanitaarisen laatustandardin, CHS (Core Humanitarian Standard) -sertifioinnin.

Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen, kuten useiden YK-järjestöjen ja Luterilaisen Maailmanliiton kanssa, jotta apu saadaan nopeasti ja tehokkaasti perille. KUA:lla on yhteistyösopimus Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston ECHOn kanssa. Olemme perustajajäsen ACT-allianssissa, joka on keskeinen toimija kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun koordinnoinnissa.

Kaikessa Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisessa työssä noudatetaan kansainvälisiä humanitaarisen avun periaatteita:

Humanitaarisen avun periaatteet

  1. Avustustyössä etusijalla ovat ihmisten hätä ja oikeus saada apua.
  2. Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta tai mistään muustakaan syystä syrjimättä. Avun ensisijaisuudesta päätettäessä ratkaisevaa on vain avun tarve.
  3. Avustustoimintaa ei saa käyttää poliittisten tai uskonnollisten näkemysten edistämiseen.
  4. Toimintamme on hallituksen ulkopolitiikasta riippumatonta.
  5. Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja tapoja.
  6. Käytämme avustustyössä mahdollisimman paljon paikallisia resursseja.
  7. Avunsaajien on voitava osallistua katastrofiavun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  8. Välittömän hätäavun lisäksi ihmisiä on autettava varautumaan mahdollisiin tuleviin katastrofeihin.
  9. Olemme vastuussa sekä avunsaajille että lahjoittajillemme.
  10. Tiedotuksessa tuomme esiin katastrofien uhrit ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla, ei toivottomina avun kohteina.

Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen toiminnan suurimpia rahoittajia ovat ulkoministeriö, Euroopan Union humanitaarisen avun toimisto ECHO ja KUA:n oma katastrofirahasto. Teemme tiivistä yhteistä kansainvälisen kattojärjestömme ACT-allianssin kanssa.

Lisätietoja työstä antaa humanitaarisen avun yksikön päällikkö Eija Alajarva.

Tee lahjoitus katastrofiapuun!