Humanitaarinen apu

Humanitaarinenapu

Luonnonmullistusten ja sotien aiheuttamissa hätätilanteissa humanitaarinen apu turvaa ihmisille riittävän ravinnon, välttämättömät perustarvikkeet ja terveydenhoidon, puhtaan veden ja majoituksen. Hädän keskellä kotinsa menettäneet ihmiset tarvitsevat myös mahdollisuuden peseytyä ja käymälöitä. Mahdollisimman nopea paluu kouluun tuo turvaa kriisin keskellä eläville lapsille.

Merkittävä osa humanitaarisen työn ohjelmistamme keskittyy pakolaisten ja maiden sisällä siirtyneiden ihmisten tukemiseen.

Humanitaarinen apu lievittää akuuttia hätää

Kansainvälisten humanitaarisen avun periaatteiden mukaisesti jokaisella ihmisellä on oikeus saada apua riippumatta etnisestä taustasta, uskonnosta tai kansallisuudesta. Humanitaarinen apu kunnioittaa paikallista kulttuuria ja tapoja, ja työtä tehdään yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Arvojemme mukaisesti myös avunsaajien on voitava osallistua katastrofiavun suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten arvioimiseen.

Hätäapuvaiheen jälkeen tuemme yhteisöä jälleenrakennuksessa, kuten koulujen kunnostamisessa ja toimeentulomahdollisuuksien luomisessa. Tavoitteena on rakentaa entistä kestävämpi yhteisö yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Humanitaarinen apu turvataan yhteistyöllä

Kirkon Ulkomaanapu on ensimmäinen suomalainen järjestö, jolle on myönnetty humanitaarinen laatustandardi, CHS-sertifiointi (Core Humanitarian Standard).

Humanitaarisen avun tehokkuuden ja nopeuden turvaamiseksi Kirkon Ulkomaanapu tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen kanssa. Rahoittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme ovat Ulkoministeriö, Euroopan komission humanitaarisen avun toimisto ECHO ja monet YK-järjestöt. Olemme kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun keskeisen koordinoijan ACT-allianssin perustajajäsen.

Kirkon Ulkomaanavulla toimii humanitaarisen avun valmiusryhmä.