Keski-Afrikan tasavalta

Keski-Afrikan tasavallan kartta.

Keski-Afrikan tasavalta lukeutuu maailman hauraimpiin ja köyhimpiin maihin. Pitkään jatkuneet levottomuudet, poliittinen epävakaus ja etniset konfliktit ovat haitanneet maan kehitystä ja johtaneet peruspalveluiden ja yhteiskunnan rakenteiden rapautumiseen.

Kirkon Ulkomaanapu antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden koulutukseen konfliktista toipuvassa maassa ja auttaa yhteisöjä takaisin jaloilleen tukemalla rauhantyötä ja toimeentuloa.

KUA on ainoa Keski-Afrikan tasavallassa toimiva suomalainen kansalaisjärjestö.

Yli puolet väkivallan kierteestä ja turvattomuudesta kärsivän maan väestöstä oli vuonna 2022 humanitaarisen avun tarpeessa.

Väkiluku: 5,4 miljoonaa
Pääkaupunki: Bangui
Valuutta: Keski-Afrikan CFA-frangi
Kielet: ranska (virallinen), sango (kansalliskieli), muut paikalliset kielet (yli 80)
Uskonnot: kristityt 89,5 %muslimit 9,5 %, alkuperäisuskonnoilla on maassa merkittävä rooli
KUA Keski-Afrikan tasavallassa: vuodesta 2013 lähtien
TUKEA SAANEET 2022: 101 062 (naisia 61 582)

Työmme tuloksia

120

KUA:n rauhankerhojen jäsentä oli vuonna 2022 noussut keskeiseen rooliin rauhan tukemisessa omissa yhteisöissään.

Piirustus kahdesta koululaisesta.

76228

lasta ja nuorta sai vuonna 2022 mahdollisuuden käydä koulua.

2390

nuorta aikuista sai toimeentuloon tähtäävään ammatillista koulutusta.

Keski-Afrikan tasavallan epävakaa historia

Vuonna 1960 Ranskasta itsenäistyneen Keski-Afrikan tasavallan historiaa värittävät lukuisat konfliktit. Vuonna 2013 levottomuudet kärjistyivät sisällissodaksi, josta maa toipuu edelleen. Lähes kaksi miljoonaa, kolmasosa, keskiafrikkalaista on joutunut väkivallan ja turvattomuuden vuoksi pakenemaan kodeistaan. Heistä noin 700 000 elää pakolaisena omassa kotimaassaan ja loput ovat paenneet Keski-Afrikan tasavallan naapurimaihin Tshadiin, Kameruniin ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan. YK:n mukaan yli puolet Keski-Afrikan tasavallan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa.

KUA on tehnyt Keski-Afrikan tasavallassa rauhantyötä etenkin vuoden 2020 vaalien alla varmistaaksemme, että kaikilla on yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus äänestää. Kampanjoimme myös vihapuhetta ja väärää tietoa vastaan erityisesti nuorten keskuudessa.

Rauhantyö lähtee ihmisen tasolta.

Yhteistyötä Keski-Afrikan tasavallan opetusministeriön kanssa

KUA tekee tiivistä yhteistyötä maan opetusministeriön kanssa koulutuksen kehittämiseksi. Sisällissodan väkivaltaisuuksien aikana eri aseelliset ryhmittymät käyttävät kouluja tukikohtina. Suuri osa koulurakennuksista on pahoin vaurioitunut tai täysin tuhoutunut.

Maassa on huutava pula opettajista, sillä suuri osa heistä on paennut konfliktia naapurimaihin. KUA on kouluttanut paikallisten yhteisöjen vanhempien keskuudesta opettajia, jotta lapset saisivat heille kuuluvaa opetusta. Opettajakoulutuksessa painotetaan pedagogisten taitojen lisäksi myös rauhantyötä, opettajien työhyvinvointia ja opettajien oman äidinkielen osaamista.

Yli puolet Keski-Afrikan tasavallan kansalaisista on lukutaidottomia. Siksi KUA tukee Keski-Afrikan tasavallassa myös aikuisten lukemaan oppimista. Vuonna 2022 järjestämäämme aikuisille suunnattuun lukutaito-opetukseen osallistui 812 ihmistä. Heistä valtaosa, lähes 80 prosenttia, oli naisia, joiden koulunkäynti oli jäänyt kesken varhaisen avioliiton tai raskauden vuoksi.

Myös aikuisena voi oppia lukemaan ja kirjoittamaan.

Rauhantyötä ja toimeentulon tukemista

Pitkittynyt konflikti on tehnyt toimeentulon hankkimisesta epävarmaa. KUA tukee koulujen yhteyteen perustettuja vanhempainyhdistyksiä muun muassa koulumaksuissa, jotta vanhemmat olisivat sitoutuneita lastensa koulunkäyntiin. Vanhempia valistetaan myös koulutuksen tärkeydestä. Erityisesti tyttöjen lähettämistä kouluun painotetaan.

KUA edistää eri uskontoryhmien välistä dialogia ja on mukana rauhanvälityskoulutusten järjestämisessä. Lisäksi uskonnollisille johtajille ja imaameille on järjestetty koulutusta, joka on tukenut heidän taitojaan ja rooliaan rauhanvälittäjinä. Uskonnollisten johtajien on tutkittu olevan avainasemassa yhteisöjen välisen rauhan ylläpitämisessä.