Taloudellinen tuki

Taloudellinentuki

Kirkon Ulkomaanapu saa noin 22 prosenttia tuloistaan Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että olemme voineet solmia ulkoministeriön kanssa kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa valtion kehitysyhteistyömäärärahoja ohjataan kauttamme maailman köyhimpien hyväksi.

Kolehti on mahdollisuus

KUA:n vuoden 2020 tuloista noin 400 000 euroa muodostui seurakunnissa kerättävistä kolehdeista. Summa on hieno saavutus koronapandemia-aikana, jolloin jumalanpalveluksiin osallistujien lukumäärää jouduttiin rajaamaan ja kolehdin kerääminen ei ollut aina mahdollista. Kolehtipyhinä seurakuntalaisille on tarjottu mahdollisuutta tukea KUA:n työtä myös MobilePay- ja tekstiviestilahjoituksilla. Lämmin kiitos kaikille kansainvälisen diakonian tukijoille!

Seurakuntavaalikeräys

Seurakuntavaalikeräyksessä 2018 kerättiin varoja lasten, nuorten sekä naisten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu sr rahoittaa keräysvaroilla lasten ja nuorten koulutusta kehitysmaissa.

Seurakunnan talousarviotuella suuri merkitys työlle

Yli 10 prosenttia KUA:n tuloista muodostuu seurakuntien talousarvioissa kansainväliseen diakoniaan osoitetuista varoista. Varat menevät luotettavasti perille kirkkojen yhteiseen katastrofiapuun, kehitysyhteistyöhön ja kirkkojenväliseen apuun.

Varainhankinnan tuotot seurakunnilta yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Talousarviotuki 3,8 miljoonaa euroa. Yhteisvastuukeräys miljoona euroa. Kirkkohallituksen tuki 0,7 miljoonaa euroa. Kolehdit 0,4 miljoonaa euroa. Seurakuntien muu tuki 0,5 miljoonaa euroa.

KUA:n vuosikertomuksesta ilmenee tarkemmin, mistä varat työhömme tulevat ja miten niitä käytetään.

Vuoden lopussa lähetämme seurakuntiin viitenumerot, joita toivomme käytettävän talousarviomäärärahoja ja kolehteja tilitettäessä.

Lämpimät kiitokset työmme tukemisesta!

Kirkon Ulkomaanvun vuosikertomus 2020 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2020 (PDF)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2019 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2019 (PDF)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2018 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2018 (PDF)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2017 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2017 (PDF)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2016 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2016 -tilasto (PDF)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2015 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2015 tilasto (PDF)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2014 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2014 (PDF)

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2013 (PDF)
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2013 tilasto (PDF)