Taloudellinen tuki

Taloudellinentuki

Suomen ev. lut. kirkon ja sen seurakuntien tuki on Kirkon Ulkomaanavun tulorakenteen peruspilareita. Tuen merkitys Kirkon Ulkomaanavun työlle on elintärkeää myös tulevaisuudessa.

Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa seurakuntien kansainvälistä diakoniaa. Talousarviotuista, kolehdeista ja erilaisista keräyksistä tulleet varat menevät luotettavasti perille humanitaariseen apuun, kehitysyhteistyöhön ja vaikuttamistoimintaan.

Seurakuntien antama tuki mahdollistaa rahoituksen hakemisen myös kansainvälisiltä rahoittajilta, koska sillä voidaan kattaa vaadittuja omarahoitusosuuksia. Näin KUA pystyy moninkertaistamaan seurakuntien tuen ja auttamaan entistä useampia heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Samalla seurakuntien tuki tuo vakautta suhteessa lyhyellä syklillä toimivaan ja epävarmaan kansainväliseen rahoitukseen.

KUA:n vuosikertomuksesta ilmenee tarkemmin, mistä varat työhömme tulevat ja miten niitä käytetään.

Vuosikertomukset ja taloustiedot löytyvät täältä.

Lämpimät kiitokset työmme tukemisesta!