Kollekter och budgetunderstöd

Kyrkans Utlandshjälp får sina intäkter från många källor. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland står totalt för cirka 22 procent av intäkterna. Det har i sin tur gjort det möjligt att vi har kunnat ingå ett partnerskapsavtal med utrikesministeriet, som kanaliserar en del av de statliga biståndsmedlen via oss till de fattigaste i världen.

Kollekten är en möjlighet

De kollekter som uppbars år 2017 i församlingarna utgör 1,1 miljoner euro av Kyrkans Utlandshjälps intäkter. Det betyder väldigt många hackor, frön, getter, kor, regnvattencisterner, krittavlor och skoldräkter till u-länderna. Ett litet bidrag är början till en stor hjälp – lägg ditt bidrag i kollekthåven, det har betydelse!

Kollekten ger varje gudstjänstdeltagare möjligheter att bidra till ett betydelsefullt arbete.

Församlingarnas budgetunderstöd betyder mycket för vårt arbete

Över 10 procent av Kyrkans Utlandshjälps intäkter kommer från de medel församlingarna i sin budget anslår för den internationella diakonin. Vi hjälper där nöden är störst genom katastrofhjälp, utvecklingssamarbete och bistånd och vi ser till att hjälpen når fram.

Utlandshjälpens årsöversikt berättar mera i detalj varifrån medlen kommer och till vad de används. Här hittar du årsberättelsen för år 2018

I början av året sänder vi till församlingarna de referensnummer som vi önskar att används vid redovisning av budgetanslagen och de officiella kollekterna till Kyrkans Utlandshjälp.

Församlingarnas stöd till Kyrkans Utlandshjälp 2018 (pdf på finska, Borgå stiftelse på svenska)
Församlingarnas stöd till Kyrkans Utlandshjälp 2017 (pdf på finska, Borgå stiftelse på svenska)
Församlingarnas stöd till Kyrkans Utlandshjälp  2016 (pdf på finska, Borgå stiftelse på svenska)
Församlingarnas stöd till Kyrkans Utlandshjälp 2015 (pdf på finska, Borgå stiftelse på svenska)
Församlingarnas stöd till Kyrkans Utlandshjälp 2014 (pdf på finska, Borgå stiftelse på svenska)
Församlingarnas stöd till Kyrkans Utlandshjälp 2013

Här redovisas de enskilda församlingarnas budgetanslag, kollekter, privata donationer och gåvor samt GA-intäkter till förmån för Kyrkans Utlandshjälp.

Ett varmt tack för stödet till vårt arbete!