Kollekter och
budgetunderstöd

Kollekterochbudgetunderstöd

Kyrkans Utlandshjälp får sina intäkter från många källor. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stod år 2022 för 16,55 procent av intäkterna. De bestod av församlingarnas budgetunderstöd, kollekter, insamlingar (inkl. insamlingen Gemensamt Ansvar) samt Kyrkostyrelsens understöd.

Kollekten är en möjlighet

De kollekter som uppbars år 2019 i församlingarna till vårt arbete, uppgick till 0,9 M€. Det betyder väldigt många hackor, frön, getter, kor, regnvattencisterner, krittavlor och skoldräkter till u-länderna. Ett litet bidrag är början till en stor hjälp – lägg ditt bidrag i kollekthåven, det har betydelse!

Kollekten ger varje gudstjänstdeltagare möjligheter att bidra till ett betydelsefullt arbete.

Församlingarnas budgetunderstöd betyder mycket för vårt arbete

Ca 9 procent av Kyrkans Utlandshjälps intäkter kom år 2019 från de medel församlingarna i sin budget anslog för den internationella diakonin. Vi hjälper där nöden är störst genom katastrofhjälp, utvecklingssamarbete och bistånd och vi ser till att hjälpen når fram.

Utlandshjälpens årsöversikt berättar mera i detalj varifrån medlen kommer och till vad de används. Här hittar du årsberättelsen för år 2019 (pdf, 40 sida, 6 060kt)

I början av året sänder vi till församlingarna de referensnummer som vi önskar att används vid redovisning av budgetanslagen och de officiella kollekterna till Kyrkans Utlandshjälp.

Kollekterna i Borgå stift:
Kollekterna år 2023
Kollekterna år 2024

Ett varmt tack för stödet till vårt arbete!