Kollektbrev

Kollektbrev

Inför de helger när kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp, sänder vi ett kollektbrev till församlingarna. Det sänds elektroniskt till församlingens kansli för att därifrån vidarebefordras till kyrkoherden och de präster som ansvarar för gudstjänster under helgen. Som källa för e-postadressregistret används  Årsbok för Borgå stift.

Ifall församlingen av någon anledning inte fått brevet, vänligen kontakta koordinator Kaj-Mikael Wredlund, kaj-mikael.wredlund@kyrkansutlandshjalp.fi, 0400 103 282.

Kollektbrevet innehåller en kort beskrivning av kollektens ändamål och anvisningar för redovisningen för kollekten.