Till församlingarna

Tillförsamlingarna

För Kyrkans Utlandshjälp är anknytningen till den evangelisk-lutherska kyrkan och församlingarna den viktigaste av alla förbindelser. Tillsammans med församlingarna sträcker vi ut vår kyrkas diakoni till de nödlidande som är långt borta.

Det arbete Kyrkans Utlandshjälp utför är internationell diakoni. Vi arbetar där nöden och hjälpbehovet är störst.

Utlandshjälpens huvudkontor i Helsinfors har över hundra anställda som arbetar med olika grupper av intressenter, ekonomin, kommunikationen, medelanskaffningen, biståndsarbetet osv men en betydande del av Kyrkans globala ansvar tas i församlingarna när man i dem lyfter fram vårt arbete och understöder det.

Alla församlingsbor och alla anställda kan åstadkomma små underverk i vardagen för för de fattiga i utvecklingsländerna. Vi förändrar världen tillsammans genom att stöda dem som är mest utsatta och svagast. Kom med i vårt arbete!