Vi medverkar

Vimedverkar

Kyrkans Utlandshjälp vill ge den internationella diakonin synlighet. Därför medverkar vi gärna eller ser till att vårt material finns att tillgå vid olika sammankomster och verksamheter i församlingen. Utlandshjälpens anställda och/eller våra ombud finns  gärna med på rådplägningsdagar och övriga sammankomster på stifts- och riksnivå. Vi kan erbjuda intressanta och aktuella föreläsningar, bildvisningar, berättelser, reseskildringar  från u-länder och aktiviteter av olika slag.

Vissa av våra material är särskilt tänkta eller lämpade att användas i församlingarna. Ett sådant är t.ex Changemakers Skriftskolpaketet för världsförbättrare. Ett urval av filmer och andaktsmaterial finns i vår svenska materialbank.

Vi ser också gärna att våra broschyrer om testamentsdonation, bemärkelsedags- och minnesgåvor, Annorlunda Gåva, Kvinnobanken , Medarbetare etc , hålls framme och synliga i församlingen på pastorskansliet och/eller andra platser. Också våra affischer, t ex affischen  Annorlunda Gåva, kan med fördel sättas upp på synliga platser.

Mera information om medverkan och synlighet ger kontaktchef Kaj-Mikael Wredlund.

tel. 0400 103 282, kaj-mikael.wredlund@kyrkansutlandshjalp.fi