Torsdagar i svart

Torsdagarisvart

Kyrkornas världsråds kampanj Torsdagar i svart motsätter sig sexuellt och könsrelaterat våld.

Vad är det frågan om?

Kampanjens idé är enkel: klä dig i svart på torsdagar. Denna gest påminner envar om vårt ansvar att motarbeta sexuellt och könsrelaterat våld och se till att kvinnor och män, flickor och pojkar inte utsätts för våld hemma, i skolan, på jobbet eller någon annanstans i samhället.

Den svarta färgen står för uthållighet och motstånd.

Könsrelaterat våld förekommer tyvärr överallt i världen. Detta slag av våld förblir ofta oupptäckt och de som blivit utsatta för det är ensamma och rädda för ytterligare våld och stigmatisering

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) är med i kampanjen och vill göra den känd också i Finland:
• vi utmanar alla församlingar att delta i kampanjen: att uttrycka sitt stöd och ta upp kampanjens frågeställningar i sina sociala medier.
• vi uppdaterar denna webbsida med exempel på hur vi i våra programländer motarbetar och förebygger könsrelaterat och sexuellt våld.

Kokomustiin pukeutuneiden henkilökunnan jäsenten kuvagalleria Teamsissa.
Kyrkans Utlansdhjälps personal deltar i ett kampanjevenemang på Teams.

Visa ditt stöd och klä dig i svart

Man kan delta i kampanjen genom att på torsdagar klä sig i svart och dela en selfie eller en bild på hela arbetslaget på Twitter, Facebook och Instagram med #ThursdaysinBlack, #oikoumene och @kirkon_ulkomaanapu.

När du klär dig i svart
• är du en del av den världsvida kyrkans rörelse
• motsätter du dig attityder och praxis som möjliggör sexuellt våld
• visar du respekt och solidaritet gentemot dem som drabbats av orättvisor och våld
• uppmuntrar du andra att ansluta sig.

Ugandan maatoimistomme osallistuu kampanjaan poseeraamalla pihalla mustiin pukeutuneina.
Vårt kontor i Uganda deltar i kampanjen.

Kampanjens ambassadörer i Finland

I Finland är kampanjens ambassadörer ärkebiskop Tapio Luoma och Kyrkans Utlandshjälps versamhetsledare Tomi Järvinen.

KUH:s verksamhetsledare Tomi Järvinens kampanjvideo 2023

Ärkebiskop Luomas kampanjvideo och bön på Kvinnodagen 2021

En flicka och texrt: 
Gud, ge våra hjärtan ett styng av otånglighet, tills dess förnedrande undergivenhet och påtvingade rollmodeller är borta, tills dess var och en kan leva i trygghet utan rädsla för våld, tills dess diskriminerande och ojämlika strukturer förstörts. Ge först då våra hjärtan ro.


KUH:s tidigare verksamhetsledare Jouni Hemberg var också Torsdagar i svart -ambassadör i 2021-2022.

KUH:s verksamhetsledare Jouni Hembergs video och bön på Kvinnodagen 2021

Skolelever och text: Alltings Skapare, vi ber för de flickor som är olika svepskäl nekas tillgång till utbildning och för dem som är rädda för att gå till skolan på grund av risken att bli attackerade och utnyttjade på skolvägen.

Material

Här kan du ladda ner Torsdagar i svart -material till exempel olika bilder för sociala medier.

Torsdagar i svart material med bön
Torsdagar i svart material med en fras från Bibeln
Torsdagar i svart kampanj logo

En sätt att delta i Torsdagar i svart -kampanjen är att göra tygpaneler. De kan användas för att avhandla könsrelaterat våld med olika grupper på ett kreativt sätt. Mer information om hur tygpaneler görs finns på vår finska websidor.

Torsdagar i svart -video: tygpaneler

Titta på videon och lär dig mer på vilket sätt Kyrkans Utlandshjälp kämpar mot könsrelaterat våld i Nepal, Uganda och Myanmar.

Torsdagar i svart -video: mot könsrelaterat våld i Nepal
Torsdagar i svart -video: Medevetenheten om könsrelaterat våld ökas på många sätt i Uganda
Torsdagar i svart -video: Möjlighet till utkomst minskar risken för könsrelaterat våld i Myanmar