Torstait mustissa
-kampanja

Torstaitmustissa-kampanja

Kirkkojen maailmanneuvoston kampanja Torstait mustissa vastustaa seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa.

Kampanjan sisältö ja materiaalit

Mistä on kyse?

Kampanjan idea on yksinkertainen: pukeudu torstaisin mustaan. Tämä ele muistuttaa meitä jokaista vastuustamme vastustaa seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä varmistaa, että kaikki ihmiset sukupuolesta riippumatta ovat turvassa väkivallalta kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja kaikkialla yhteiskunnassamme.

Musta väri kuvaa kampanjassa sinnikkyyttä ja vastarintaa.

Sukupuoleen perustuva väkivalta on valitettava tosiasia jokaisessa maailman maassa. Tämä väkivalta jää kuitenkin usein piiloon ja sen uhrit yksin pelkäämään leimautumista ja lisää väkivaltaa.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on mukana kampanjassa ja huomioi sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyviä kysymyksiä laajasti omassa työssään. Jotta kampanja saisi näkyvyyttä Suomessa, haastamme seurakuntia osallistumaan kampanjaan sekä keskustelemaan aiheesta seurakunnan toiminnassa ja sosiaalisessa mediassa.

Kokomustiin pukeutuneiden henkilökunnan jäsenten kuvagalleria Teamsissa.
Kirkon Ulkomaanavun henkilökuntaa osallistuu kampanjatilaisuuteen Teamsissa.

Osallistu kampanjaan

Kampanjaan voi osallistua yksinkertaisesti pukeutumalla torstaisin mustaan, ottamalla kuvan ja jakamalla sen sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #ThursdaysinBlack, #WCC, @oikoumene ja @kirkon_ulkomaanapu.

Pukeutumalla torstaisin mustaan

  • olet osa maailmanlaajuista kirkkojen liikettä
  • vastustat asenteita ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat seksuaalisen väkivallan
  • osoitat kunnioitusta ja solidaarisuutta epäoikeudenmukaisuuden ja väkivallan uhreille sekä
  • rohkaiset muita liittymään mukaan.

Kuvia voivat ottaa ja jakaa sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt yhdessä.

Ugandan maatoimistomme osallistuu kampanjaan poseeraamalla pihalla mustiin pukeutuneina.
KUA:n Ugandan toimiston henkilökuntaa osallistuu kampanjaan.

Tapoja käsitellä kampanjaa seurakunnan toiminnassa

Sukupuolittunut väkivalta on yksi merkittävä este tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Vaikka sukupuolittunut väkivalta on Suomessa erittäin yleistä, ilmiö jää usein piiloon eikä sitä aina tunnisteta. Siksi on tärkeää, että myös seurakunnissa tehdään työtä sukupuolittuneen väkivallan tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Aihetta voi käsitellä seurakunnan toiminnassa esimerkiksi raamattutyöskentelyiden tai luovan tekemisen avulla.

Raamattutyöskentelyt ja rukoukset

Täältä löydät muutamia tuottamiamme aineistoja, joita voi hyödyntää sukupuolittunutta väkivaltaa käsiteltäessä.

Lataa tästä käyttöösi

Kirkkojen maailmanneuvoston sivuilta löytyy lisäksi useita englanninkielisiä raamattutyöskentelyjä ja rukouksia. Tutustu materiaaleihin KMN:n sivuilla.

nainen mustassa mekossa selin kameraan katsomassa näyttelyä

Torstait mustissa -näyttely

Torstait mustissa -näyttely pohjautuu Solidaarisuuden ja vastarinnan vesiputous (Waterfall of Solidarity and Resistance) -kuvakudokseen. Näyttelyyn sisältyy kuusi roll-upia sekä kirja, jotka esittelevät kuvakudokseen eri puolilta maailmaa lähetettyjä kangasjulisteita sekä tekstejä. Näyttely on helppo pystyttää erilaisiin tiloihin, sillä se ei vaadi ripustusta tai erillisiä rakenteita.

Mikäli haluat näyttelyn omaan seurakuntaasi lähetä sähköpostia sini.tyvi@kua.fi ja kerro, milloin toivoisit näyttelyä toteutettavaksi sekä paikka, johon se tulisi esille.

Toivomme, että näyttely olisi esillä yhdessä paikassa kahdesta viikosta kuukauteen kerrallaan. Tilattavat materiaalit siirtyvät paikkakunnalta toiselle postin välityksellä. Näyttelyä järjestävän seurakunnan tehtäväksi tulee maksaa postimaksu näyttelymateriaalin lähettämisestä joko seuraavalle järjestäjälle tai takaisin Kirkon Ulkomaanavulle.

Näyttelyn yhteyteen voi halutessaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuden, miten sukupuolittunutta ja seksuaalista väkivaltaa voidaan ehkäistä. Aihetta voi käsitellä myös raamattutyöskentelyiden tai luovan tekemisen avulla.

KUA:n lähettämään näyttelypakettiin kuuluvat:

  • 6 kpl roll-upit (koko 85 x 200 cm, tekstit suomeksi ja ruotsiksi)
  • 1 kpl näyttelykirja (tekstit englanniksi)
  • ohjeet esillepanoon ja palautukseen

Näyttelystä on olemassa myös kymmenestä julisteesta koostuva versio. Julisteita ei lähetä KUA:sta mutta seurakunnan on mahdollista painattaa ne itse. Tutustu materiaaliin täällä ja pyydä painotiedostot sini.tyvi@kua.fi.

Luova työskentely: kangasjulisteet

Kangasjulisteita tekemällä sukupuolittunutta väkivaltaa voi käsitellä luovalla tavalla eri ikäisten ja erilaisten ryhmien kanssa. Osallistujat voivat kuvittaa kangasjulisteet haluamallaan tavalla, esimerkiksi piirtäen, maalaten tai kirjoittamalla niihin jonkin viestin. Julisteiden tekemisen aikana voi käydä keskustelua sukupuolittuneesta väkivallasta ja keinoista, miten siihen voisi puuttua, mutta kankaiden maalaaminen ja aiheen käsittely taiteen kautta on myös yksinään vaikuttava tapa osallistaa ihmisiä kampanjaan.

Kangasjulisteiden tekeminen on ollut yksi tavoista tehdä Torstait mustissa -kampanjaa näkyväksi sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Aiemmin kangasjulisteita kerättiin eri maista osaksi ”Solidaarisuuden ja vastarinnan vesiputous” -nimistä teosta, joka koottiin syyskuussa 2022 Saksassa järjestettyyn Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukseen. Vaikka julisteiden kerääminen osaksi maailmanlaajuista kampanjaa on päättynyt, on niiden maalaaminen ja paikallisten näyttelyiden järjestäminen edelleen hyvä tapa nostaa kampanjaa ja sen tärkeää aihetta esille.

Arkkipiispa Tapio Luoma ja Torstait mustissa -kampanjan kangasjulisteet
Arkkipiispa Tapio Luoma ja Suomessa tehtyjä Torstait mustissa -kangasjulisteita.

Kangasjulisteiden tekemiseen tarvitset:

  • 30 cm x 30 cm kokoisia paloja kangasta, esim. tukevaa puuvillakangasta (myös lakanakangas toimii). Kankaan, jolle juliste maalataan, tulisi olla mieluiten musta, valkoinen tai violetti.
  • Tekstiilin kuvittamiseen sopivia värejä. Kangasmaaleja tai -tusseja saa askartelukaupoista, mutta myös muunlaiset askartelumaalit ja tussit voivat toimia.
  • Kankaita kuvittaessa sen reunoihin on hyvä jättää n. 1 cm tyhjää kangaspalojen yhteen liittämiseksi.

Työskentelyn jälkeen kangasjulisteista voi koota näyttelyn esimerkiksi johonkin seurakunnan tilaan. Mikäli osallistujat haluavat, he voivat myös kirjoittaa työnsä oheen lyhyen kuvauksen, kuka kyseisen kangasjulisteen on tehnyt ja millainen tarina siihen liittyy tai millaisia ajatuksia sen tekeminen herätti. Valmiista töistä voi lisäksi ottaa valokuvia ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa.

Katso videolta kokemuksia Siuntion suomalaisesta seurakunnasta, jossa kangasjulisteita on jo tehty erilaisten ryhmien kanssa.

Torstait mustissa -video: kangasjulisteet Siuntion suomalaisessa seurakunnassa

Kampanjan lähettiläät Suomessa

Suomessa kampanjan lähettiläinä toimivat arkkipiispa Tapio Luoma ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Tomi Järvinen. Lisää heidän näkemyksistään alla.

KUA:n toiminnanjohtaja Tomi Järvisen kampanjavideo 2023

Arkkipiispa Luoman kampanjavideo ja rukous naistenpäivänä 2021

Kampanjakuva kehoaan suojelevasta lapsesta, jonka päällä teksti "Kunnes jokainen voi elää turvassa lyöntejä pelkäämättä." Rukous: Jumala, anna sydämiimme levottomuuden piikki, kunnes alistava nöyryys ja toisten määrittelemät roolien pakkopaidat on revitty, kunnes jokainen voi elää turvassa lyöntejä pelkäämättä, kunnes syrjivät ja eriarvoistavat rakenteet on hajotettu. Vasta sitten anna sydämiimme rauha."

Vuosina 2021–2022 myös KUA:n edellinen toiminnanjohtaja Jouni Hemberg toimi Torstait mustissa -kampanjan lähettiläänä.

KUA:n toiminnanjohtaja Jouni Hembergin video ja rukous naistenpäivänä 2021

Esimerkkejä KUA:n työstä

Kirkon Ulkomaanapu on huomioinut sukupuolittuneen väkivallan vastaiset toimet läpileikkaavasti omassa ohjelmatyössään. Tästä osiosta löydät esimerkkejä, millä eri tavoin seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa pyritään ohjelmatyössämme ehkäisemään.

Mitä on sukupuolittunut väkivalta ja mitä KUA tekee sen estämiseksi? Lue lisää tästä artikkelista.

Torstait mustissa -video: KUA:n työ Nepalissa sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan
Torstait mustissa-video: Ugandassa tietoisuutta sukupuolittuneesta väkivallasta lisätään monin eri keinoin
Torstait mustissa-video: Mahdollisuus toimeentuloon pienentää sukupuolittuneen väkivallan riskiä Myanmarissa

Some- ja muut materiaalit

Täältä voit ladata käyttöösi Kirkon Ulkomaanavun tuottamia Torstait mustissa -materiaaleja, kuten erilaisia someviestintään sopivia kuvia.

Verhon läpi näkyvä henkilö, rukous ja tietoa Torstait mustissa -kampanjasta
Varjossa oleva henkilö, raamatunlause ja tietoa Torstait mustissa -kampanjasta
Torstait mustissa -kampanjakuva
Torstait mustissa -virtuaalinen taustakuva
Torstait mustissa -kampanjan -taustakuva esim. Teams-kokouksissa käytettäväksi

Lisätietoja Torstait mustissa -kampanjasta:

Sini Tyvi, kirkollisten ja ekumeenisten suhteiden asiantuntija,
sini.tyvi@kua.fi, 050 475 4337