Rauhan ja oikeudenmukaisuuden vaellus

Rauhanjaoikeudenmukaisuuden vaellus

Tee sitä mikä on oikein,
osoita rakkautta ja hyvyyttä
ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.
– Miika 6:8


Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä, jotta maailmassa toteutuisi jokaisen ihmisen oikeus rauhaan, laadukkaaseen koulutukseen ja kestävään toimeentuloon.

Pyhiinvaellus on hengellistä matkantekoa, johon olennaisena osana kuuluu rukous. Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota materiaalia, jonka avulla oman vaelluksen aikana voi hiljentyä pohtimaan erityisesti rauhan ja oikeudenmukaisuuden teemoja sekä rukoilemaan niiden ihmisten puolesta, jotka ovat lähteneet liikkeelle ilman tietoa määränpäästä, etsien vakautta ja toivoa.

Pyhiinvaellukseen voi liittyä myös omastaan antaminen. Voit auttaa katastrofien uhreja lahjoittamalla MobilePaylla numeroon 44099. Lahjoitus ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden pyhiinvaellus -materiaali sekä Kaikkien vaellus ei ole vapaaehtoista -keräys ovat syntyneet osana KUA:n vuonna 2022 alkanutta yhteistyötä Pyhiinvaellus Suomen kanssa.

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden pyhiinvaellus -materiaalin innoituksena on toiminut Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kutsu kaikille kirkoille yhteiselle oikeudenmukaisuuden, sovinnon ja ykseyden pyhiinvaellukselle.

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden pyhiinvaellus -materiaali

Voit käyttää materiaalia vaelluksen aikana joko puhelimen ruudulta tai tulostamalla sen korteiksi.

Ohje tulostukseen:
Lataa pdf-tiedosto materiaalipankista (latausvaihtoehdoissa nimellä ”Original”) tai avaa selaimessa. Mikäli käytät neljä korttia samalla sivulla olevaa versiota, se kannattaa tulostaa kaksipuoleisena vaihtoehdolla ”käännä lyhyen reunan kautta”, jotta tekstit asettuvat oikean kuvan taakse.

Ihmisiä tavaroiden kanssa junan edessä

Askeleita kohti rauhaa ja sovintoa


Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.
– Room. 12:18

Maailmassa on tällä hetkellä pakolaisia enemmän kuin koskaan ennen. Yli 100 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa vainon, väkivallan tai konfliktien takia. Kestävä rauha ei tarkoita vain konfliktin päättymistä vaan se edellyttää koko yhteisön mukaan ottamista ja sitoutumista sovintoon sekä rakenteiden muuttamista sellaisiksi, että ne tukevat eri ryhmien rauhallista yhteiseloa.

Rukous

Herra ohjaa askeleeni, varjele kulkuni ja elämäni. Varjele kaikkia, joiden vaellus ei ole vapaaehtoista. Suojele kaikkia, jotka sotien ja konfliktien takia ovat joutuneet jättämään kotinsa ja etsimään turvaa joko oman maansa sisällä tai muista maista. Opeta meitä kaikkia rakentamaan sovintoa ja elämään rauhassa toistemme kanssa. Aamen.

Nainen kulkemassa aavikolla kahden aasin kanssa

Askeleita kohti rauhaa luonnon kanssa


Katso maata, se on valmis opettamaan, meren kalatkin sen sinulle kertovat.
– Job 12:8

Ilmastonmuutos aiheuttaa valtavia ongelmia ympäri maailmaa. Useissa tapauksissa vaikutuksista kärsivät eniten kaikkein köyhimmät. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen epäoikeudenmukainen käyttö aiheuttavat konflikteja. Toivo paremmasta tulevaisuudesta syntyy ihmisten halusta jakaa omastaan ja rakentaa parempaa elämää sekä itselleen että toisille.

Rukous

Herra ohjaa askeleeni, varjele kulkuni ja elämäni. Varjele kaikkia, joiden vaellus ei ole vapaaehtoista. Suojele kaikkia, jotka ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden takia ovat menettäneet toimeentulonsa, joilla on pulaa ruuasta ja vedestä tai joiden kotiseutu on tuhoutunut. Opeta meitä kaikkia tekemään kestäviä valintoja ja elämään kohtuullisesti. Aamen.

Ihmisiä kantamassa tavaroita

Askeleita kohti oikeudenmukaisuutta


Minä tahdon vaeltaa viisaasti, noudattaa totuuden tietä. Tulethan tuekseni! Minä tahdon toimia vilpittömästi kaikessa, mikä valtaani kuuluu.
– Psalmit 101:2

Jokaisella ihmisellä on oikeus toimeentuloon, jonka avulla hän pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Työstä saatu toimeentulo kehittää myös yhteisöjä ja auttaa luomaan kestäviä rakenteita, jotka edistävät vakautta ja rauhaa. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti tuotettu ruoka riittäisi kaikille, jos se jakautuisi oikeudenmukaisesti.

Rukous

Herra ohjaa askeleeni, varjele kulkuni ja elämäni. Varjele kaikkia, joiden vaellus ei ole vapaaehtoista. Suojele kaikkia, jotka köyhyyden takia ovat lähteneet liikkeelle etsimään toimeentuloa ja toivoa. Luo jokaiselle uusia mahdollisuuksia selviytyä muutoksista. Opeta meitä kaikkia jakamaan omastamme, niin että jaettavaa riittää kaikille. Aamen.

Lapsia kulkemassa hätämajoitteiden keskellä

Askeleita kohti yhteyttä toisiin ihmisiin


Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.
– Sananlaskut 27:19

Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja heijastaa läsnäoloaan kaikissa luoduissa. Siksi jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas.

Rauha on edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle ja kestävälle kehitykselle. Kun yhteisöt saavat elää rauhassa, lapset voivat keskittyä koulunkäyntiin ja aikuiset toimeentulon hankkimiseen ja vakaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Rukous

Herra ohjaa askeleeni, varjele kulkuni ja elämäni. Varjele kaikkia, joiden vaellus ei ole vapaaehtoista. Suojele kaikkia, jotka jäävät usein näkymättömiin, joiden ohi katsotaan ja joita syrjitään tai vainotaan. Opeta meitä kaikkia kohtaamaan jokainen ihminen kunnioittaen ja yhtä arvokkaana. Aamen.


Tekstit: Sini Tyvi ja Ulla Oinonen.

Materiaali löytyy myös ruotsiksi.

Keräyksen tiedot ja kuva, jossa ihmisiä kulkemassa.

Kaikkien vaellus ei ole vapaaehtoista -keräys

Vuosittain miljoonat ihmiset joutuvat jättämään kotinsa sodan, luonnonmullistusten, kuivuuden ja nälänhädän takia ja lähtemään liikkeelle ilman tietoa määränpäästä, etsien vakautta ja toivoa. Yhteistyössä Pyhiinvaellus Suomen kanssa toteutettavan keräyksen avulla pyhiinvaellusreittien varrella on mahdollista pysähtyä muistamaan pakolaisia myös lahjoittamalla. Keräyksen tuotto ohjataan KUA:n katastrofirahastoon.

Keräyskuvia voi käyttää esimerkiksi seurakuntien tiloissa infonäytöillä tai tulostaa pyhiinvaellusreittien varren pysähdyspaikoille ja kahviloihin kertomaan lahjoitusmahdollisuudesta.

Pieni toivon vaellus

Pieni toivon vaellus on Kirkon Ulkomaanavun aiempien pyhiinvaellusmateriaalien pohjalta vuonna 2021 koottu aineisto, jota voi hyödyntää sekä lyhyellä vaelluksella että yhdessä paikassa toteutettavana yhteisenä työskentelynä. Vaelluksen sisällöt nousevat KUA:n teemoista oikeus kestävään toimeentuloon, oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja oikeus rauhaan.