Vandring för fred och rättvisa

Vandringförfredochrättvisa

Det enda Herren begär av dig:
att du gör det rätta,
lever i kärlek
och troget håller dig till din Gud.
– Mika 6:8

Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att varje människas rätt till fred, god utbildning och hållbar utkomst skall bli verklighet i hela världen.

En pilgrimsvandring är också en andlig resa och bönen är en väsentlig av den. Avsikten med dessa nätsidor är att erbjuda material med vilkas hjälp man kan stilla sig och särskilt reflektera kring fred och rättvisa och be för de människor som vandrar som flyktingar letande efter trygghet och hopp, utan vetskap om var de kan slå sig till ro.

Till en pilgrimsvandring kan också höra att man ger av sitt eget. Du kan hjälpa människor i nöd genom att donera via MobilePay till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Numret är 44099.

Freds- och rättvisevandringmaterialet och insamlingen Alla vandrar inte frivilligt utgör delar av Kyrkans Utlandshjälps samarbete med Pyhiinvaellus Suomi. Samarbetet inleddes år 2022.

Det som inspirerat till materialet En vandring för fred och rättvisa, är Kyrkornas världsråds inbjudan till alla kyrkor att vandra för rättvisa, försoning och enhet.

Materialet En vandring för fred och rättvisa

Du kan använda materialet under vandringen antingen genom mobilens skärm eller skriva ut det på kort.

Människor med bagage och resväskor vid ett tåg.

Steg för fred och försoning

Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
– Rom. 12:18


Just nu finns det fler flyktingar i världen än någonsin förut. Över 100 miljoner människor har varit tvungna att lämna sina hem på grund av förföljelse, våld eller konflikter. En varaktig fred innebär inte enbart att en konflikt upphör, utan den förutsätter att alla parter är delaktiga och förbinder sig till försoning och till att förändra strukturerna så att de stöder olika gruppers fridsamma samlevnad.

Bön

Herre styr mina steg, se till min färd och mitt liv. Beskydda alla dem som inte vandrar frivilligt. Beskydda alla dem som på grund av krig och konflikter har tvingats lämna sina hem för att söka trygghet antingen i sitt eget land eller andra länder. Lär oss alla att söka försoning och att leva i fred med varandra. Amen.

En kvinna som färdas till fots  i öknen med två åsnor.

Steg för fred med naturen

Eller tala till jorden, hon må undervisa dig, fiskarna i havet må ge dig besked.
– Job 12:8


Klimatförändringen skapar enorma problem runt världen. I många fall är det de fattigaste som lider mest av klimatförändringens effekter. Klimatförändringen och naturtillgångarnas orättvisa fördelning orsakar konflikter. Hoppet om en bättre framtid föds ur människors vilja att dela av sitt eget och deras vilja att skapa ett bättre liv för sig själva och för andra.

Bön

Herre styr mina steg, se till min färd och mitt liv. Beskydda alla dem som inte vandrar frivilligt. Beskydda alla dem som på grund av de extrema väderfenomen som klimatförändringen medfört, har förlorat sin utkomst, som lider brist på mat och vatten och vilkas hembygd är ödelagd. Lär oss alla att göra hållbara val och att leva måttfullt. Amen.

Människor som bär på stora knyten och kanistrar.

Steg för rättvisa

Jag vill ge akt på ostrafflighetens väg – när kommer du till mig? Jag vill föra ett ostraffligt t leverne där jag bor i mitt hus.
– Ps. 101:2


Varje människa har rätt till en sådan utkomst som räcker till att försörja sig själv och sin familj. En trygg utkomst utvecklar samhället och bidrar till strukturer som främjar fred och stabilitet. Den mat som nu produceras i värdlden skulle räcka till alla människor på jorden om den fördelades rättvist.

Bön

Herre styr mina steg, se till min färd och mitt liv. Beskydda alla dem som inte vandrar frivilligt. Beskydda alla dem som på grund av fattigdom tvingats bryta upp för att finna utkomstmöjligheter och hopp. Skapa för var och en nya möjligheter att klara förändringarna. Lär oss alla att dela med oss av vårt eget så att ingen blir utan. Amen.

Barn som går mellan  två rader med nödinkvarteringstält.

Steg för kontakt med andra människor

Som spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, avspeglar den ena människans hjärta den andras.
– Ords. 27:19


Gud har skapat människan till sin avbild och han avspeglar sin närvaro i alla. Därför är varje människa oändligt värdefull.

Fred är en förutsättning för att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas och för hållbar utveckling. Där fred råder kan barnen koncentrera sig på skolan och de vuxna kan arbeta och bygga ett stabilt samhälle.

Bön

Herre styr mina steg, se till min färd och mitt liv. Beskydda alla dem som inte vandrar frivilligt. Beskydda alla dem som ofta blir osedda, som man förbiser och som blir diskriminerade eller förföljda. Lär oss att bemöta varje människa med respekt och att betrakta alla människor som lika värda. Amen.


Text: Sini Tyvi och Ulla Oinonen. Översättning: Kaj-Mikael Wredlund.

Material finns också på finska.

Insamlingen Alla vandrar inte frivilligt

Varje år är miljoner människor tvungna att lämna sina hem på grund av krig, naturkatastrofer, torka och hungersnöd och bryta upp utan att veta vart de hamnar i sin strävan efter att finna trygghet och hopp. Inom ramen för insamlingen Alla vandrar inte frivilligt kan man vid pilgrimslederna stanna upp för att minnas dem som är på flykt och donera till insamlingen. Insamlingens intäkter riktas till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Insamlingsbilderna med tillhörande donationsinformation kan man visa på till exempel församlingarnas infotavlor eller skriva ut och lägga upp längs vandringslederna och på rastplatser som till exempel caféer.