Församlingsvalets insamling

Församlingsvaletsinsamling

I anslutning till församlingsvalet år 2022 genomfördes en valinsamling. Den var ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp, Kyrktjänsts Kotimaanapu, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet. Intäkterna används till att hjälpa människor i nöd både i Finland och i utlandet. Insamlingen är avslutad.

Kyrkans Utlandshjälp riktar sin andel av de insamlade medlen till sin katastroffond ur vilken man i hela världen bistår människor som drabbats av katastrofer och är i nöd. Man svarar även på långvariga humanitära hjälpbehov.

Kyrktjänsts Kotimaanapu riktar sin andel av de insamlade medlen till att hjälpa krisdrabbade och mindre bemedlade människor i Finland. Det sker i samarbete med lokalförsamlingarnas diakoni.

Finska Missionssällskapet riktar sin andel av de insamlade medlen till återuppbyggnadsarbetet och säkerställandet av människors överlevnad på krisdrabbade områden. Man vill särskilt trygga tillgången till mat och bekämpa klimatförändringens effekter.

Finska Bibelsällskapet riktar sin andel av de insamlade medlen till sin verksamhet för barn i Mellanöstern. Att leva i fred, förlåtelse och kärlek är värden som tas upp i Bibelsällskapens

Hjälpen når fram

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för internationellt bistånd. KUH verkar där nöden är störst och arbetar med de allra fattigaste utan att se till religion, etnicitet eller politisk övertygelse.

Kyrktjänst producerar välfärds- och utbildningstjänster och är en aktör inom välgörenhet. Därtill är den församlingarnas och de kristliga aktörernas nationella samarbets- och serviceorganisation.

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans organisationer för internationellt arbete och en av Finlands största organisationer för utvecklingssamarbete. Missionssällskapet utför missionsarbete, utvecklingssamarbete och fredsarbete i 30 länder runt om i världen.

Finska Bibelssällskapets arbete för Bibelns budskap nära människan, på hennes eget språk. Bibelsällskapet översätter och utger Bibeln och väcker intresse för ordet. Arbetet främjar läskunnigheten och förbättrar utsatta människors situation.

Insamlingsanvisningarna