Anvisningar för församlingsvalets insamling

Anvisningarförförsamlingsvaletsinsamling

I församlingsvalets insamling användes Kyrkans Utlandshjälps gröna och vita insamlingsbössor med insamlingstillståndet RA/2019/723. I landskapet Åland behöver man inte förse bössorna med tillståndsdekal men tillståndets nummer för valinsamlingen var ÅLR 2022/3368. Insamlingsbössorna kan i fortsättningen användas för andra insamlingar som KUH anordnar.

Anvisningar för redovisningen

Kontonummer Handelsbanken  FI68 3131 3001 2553 55, HANDFIHH 

Varje församling har ett eget referensnummer för insamlingen:

  1. öppna länken nedan
  2. tryck ctrl + f
  3. skriv i Find-fältet församlingens namn och tryck Enter

Referensnumren.

Kyrkans Utlandshjälp delar insamlingens resultat lika mellan Kyrkans Utlandshjälp, Kotimaanapu, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet.

Tilläggsinformation: ulla.oinonen(at)kua.fi och kaj-mikael.wredlund (at)kuh.fi