Stöd Kyrkans Utlandshjälps arbete

StödKyrkansUtlandshjälpsarbete

Kyrkans Utlandshjälps uppdrag är att förverkliga Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland:s internationella diakoni. KUH är en rättighets- och trosbaserad organisation som utför utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. KUH verkar där nöden är störst och arbetar med de allra fattigaste utan att se till religion, etnicitet eller politisk övertygelse.

Du kan understöda KUH:s arbete genom att donera och berätta om vårt arbete. Församlingarnas och enskilda personers understöd gör det möjligt för oss att reagera snabbt vid katastrofer och att utföra långsiktigt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala aktörer.


Katastroffonden hjälper snabbt i kastatrofsituationer

Donera ett valfritt belopp
med MobilePay
till numret 15478


Opettaja osoittaa liitutaululle Ugandassa. Kuva: Hugh Rutherford

Understöd vårt arbete för utbildning och utkomst

Donera ett valfritt belopp
med MobilePay
till numret 88051

Till Ukraina behövs fortfarande understöd

Donera ett valfritt belopp
med MobilePay
till numret 74777

Läs mer om vårt arbete