Kvinnobanken

Kvinnobanken

En fond för att stödja u-landskvinnorna

Kvinnobanken samlar in gåvor för att främja u-landskvinnornas företagande och utkomstmöjligheter. Det gör man enligt principerna för hållbar utveckling. Vi är en gemenskap av frivilliga. Vår kraftresurs består av aktiva frivilliga, ett flertal aktionärer och bidragsgivare.

Kvinnobankens penningfond förvaltas av Kyrkans Utlandshjälp som även genomför Kvinnobankens projekt.

Med de medel man fått finansieras •Projekt som främjar kvinnors utkomstmöjligheter, kunnande och rättigheter •Smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet som hör till företagandet •Nya, innovativa pilotprojekt för att främja kvinnornas företagande.

För tillfället har man projekt i 12 länder.