Styrelsen och ekonomin

Kyrkans Utlandshjälp Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation och näststörsta givare av katastrofhjälp. Vi arbetar i 17 länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.

Vår medelanskaffning inbringade år 2016 35,4 miljoner euro. Utlandshjälpens medelanskaffning grundar sig på fyra starka pelare: församlingarnas och kyrkans stöd, privata donationer, statens stöd och internationell finansiering.

År 2016 använde vi sammanlag 34,7 miljoner euro till biståndsarbetet och annan verksamhet.

Till biståndsarbetet användes 29,1 miljoner euro. Till funktionerna i hemlandet och administrationen användes 5,5 miljoner euro. Funktionerna i hemlandet innefattar medelanskaffningen, kommunikationen och utbildningen. Administrationen innefattar verksamhetsledarens kontor, ekonomikontoret och allmänna utgifter.

Verksamhetsutgifter 2016

Kyrkans Utlanshjälps verksamhetsutgifter 2016

 

Medelanskaffningens intäkter 2016

Medeanskaffningens intäkter 2016

Kyrkans Utlandshjälp vill försäkra sig om att de medel vi har till förfogande, används så ansvarsfullt och resultatgivande som möjligt. Vi har som en av de första utvecklingssamarbetsorganisationerna, utvecklat den interna kontrollen. Den har sitt stöd i styrelsens granskningsutskott. På samma gång har riskhanteringen blivit en normal del av verksamhetens planering och utvärdering. Våra revisorer finns hos KPMG.

Här hittar du årsberättelsen för året 2016. Du kan också bläddra årsöversikten här nedan.

Årsberättelse 2016 (pdf)
Balanssbok 2016 (pdf, på finska)
Revisionsberättelse 2016 (pdf, på finska)

Årsöversikt 2015 (pdf)
Balansbok 2015 (på finska)
Revisionsberättelse 2015 (på finska)

Årsöversikt_2014 (pdf)
Balansbok 2014 (på finska)
Revisionsberättelse 2014 (på finska)

Årsöversikt_2013 (pdf)
Balansbok 2013 (på finska)

Årsöversikt_2012_pdf
Intäkter_och_utgifter_2012 (på finska)
Balansbok_2012  (på finska)

Årsöversikt_2011_pdf
Intäkter_och_Utgifter_2011  (på finska)
Balansbok_2011 (på finska)