Ekonomin

Ekonomin

Kyrkans Utlandshjälp Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation och näststörsta givare av katastrofhjälp. Vi arbetar i 12 länder i Asien, Afrika, Mellanöstern och Ukraina.

Vår medelanskaffning inbringade år 2022 67,7 miljoner euro. KUH’s medelanskaffning grundar sig på fyra starka pelare: församlingarnas och kyrkans stöd, privata donationer, statens stöd och internationell finansiering.

År 2022 använde vi sammanlag 62,1 miljoner euro till biståndsarbetet och annan verksamhet.

Till biståndsarbetet användes 67,9 miljoner euro. Till funktionerna i hemlandet och administrationen användes 6,1 miljoner euro. Funktionerna i hemlandet innefattar medelanskaffningen, kommunikationen och utbildningen. Administrationen innefattar verksamhetsledarens kontor, ekonomikontoret och allmänna utgifter.

Kyrkans Utlandshjälp vill försäkra sig om att de medel vi har till förfogande, används så ansvarsfullt och resultatgivande som möjligt. Vi har som en av de första utvecklingssamarbetsorganisationerna, utvecklat den interna kontrollen. Den har sitt stöd i styrelsens granskningsutskott. På samma gång har riskhanteringen blivit en normal del av verksamhetens planering och utvärdering. Våra revisorer finns hos KPMG.

Årsberättelse 2022 (PDF)
Balansbook 2022 (på finska)
Revisionsberättelse 2022 (på finska)


Årsberättelse 2021 (PDF)
Balansbook 2021 (på finska)
Revisionsberättelse 2021 (på finska)


Årsberättelse 2020 (PDF)
Balansbook 2020 (på finska)
Revisionsberättelse 2020 (på finska)


Årsberättelse 2019
Balansbook 2019 (på finska)
Revisionsberättelse 2019 (på finska)


Årsberättelse 2018
Balansbook 2018 (på finska)
Revisionsberättelse 2018 (på finska)


Årsberättelse 2017 (pdf)
Balanssbok 2017 (pdf, på finska)
Revisionsberättelse 2017 (pdf, på finska)


Årsberättelse 2016 (pdf)
Balanssbok 2016 (pdf, på finska)
Revisionsberättelse 2016 (pdf, på finska)


Årsöversikt 2015 (pdf)
Balansbok 2015 (på finska)
Revisionsberättelse 2015 (på finska)


Årsöversikt_2014 (pdf)
Balansbok 2014 (på finska)
Revisionsberättelse 2014 (på finska)


Årsöversikt_2013 (pdf)
Balansbok 2013 (på finska)


Årsöversikt_2012_pdf
Intäkter_och_utgifter_2012 (på finska)
Balansbok_2012  (på finska)


Årsöversikt_2011_pdf
Intäkter_och_Utgifter_2011  (på finska)
Balansbok_2011 (på finska)