Ekonomin

Ekonomin

Kyrkans Utlandshjälp Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation och näststörsta givare av katastrofhjälp. Vi arbetar i 13 länder i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Vår medelanskaffning inbringade år 2020 52,1 miljoner euro. KUH’s medelanskaffning grundar sig på fyra starka pelare: församlingarnas och kyrkans stöd, privata donationer, statens stöd och internationell finansiering.

Medelanskaffningens intäkter 2020 sammanlagt 52,1 miljoner euro.
Internationell finansering 23,2 M€ (45 %);
Privata, företag och samfund 10,8 M€ (21 %);
Statsunderstöd 10,8 M€ (21 %);
Församlingarnas understöd 6,4 M€ (12 %); och övriga intäkter 0,8 M€ (2 %):

År 2020 använde vi sammanlag 47,8 miljoner euro till biståndsarbetet och annan verksamhet.

Till biståndsarbetet användes 43,5 miljoner euro. Till funktionerna i hemlandet och administrationen användes 4,3 miljoner euro. Funktionerna i hemlandet innefattar medelanskaffningen, kommunikationen och utbildningen. Administrationen innefattar verksamhetsledarens kontor, ekonomikontoret och allmänna utgifter.

Verksamhetsutgifter 2020.
Verksamhet i Finland 3,4 M€, 7 %.
Övriga länder 2,6 M€, 5 %.
Eritrea 0,1 M€, 0 %.
Syrien 0,7 M€, 2 %.
Nepal 1,1 M€, 2 %.
Kambodja 1,4 M€, 3 %.
Myanmar 1,5 M€, 3 %.
Jordanien 1,7 M€, 3 %.
Kenya 1,9 M€, 4 %.
Centralafrikanska republiken 3,0 M€, 6 %.
Globala projekt 3,1 M€, 6 %.
Somalia 4,5 M€, 9 %.
Sydsudan 5,5 M€, 11 %.
Uganda 15,4 M€, 32 %.
Administration 0,9 M€, 2 %.
Investerings- orch finansieringsverksamhet 0,9 M€, 2 %.

Kyrkans Utlandshjälp vill försäkra sig om att de medel vi har till förfogande, används så ansvarsfullt och resultatgivande som möjligt. Vi har som en av de första utvecklingssamarbetsorganisationerna, utvecklat den interna kontrollen. Den har sitt stöd i styrelsens granskningsutskott. På samma gång har riskhanteringen blivit en normal del av verksamhetens planering och utvärdering. Våra revisorer finns hos KPMG.

Årsberättelse 2020 (PDF)

Årsberättelse 2019
Balansbook 2019 (på finska)
Revisionsberättelse 2019 (på finska)

Årsberättelse 2018
Balansbook 2018 (på finska)
Revisionsberättelse 2018 (på finska)

Årsberättelse 2017 (pdf)
Balanssbok 2017 (pdf, på finska)
Revisionsberättelse 2017 (pdf, på finska)

Årsberättelse 2016 (pdf)
Balanssbok 2016 (pdf, på finska)
Revisionsberättelse 2016 (pdf, på finska)

Årsöversikt 2015 (pdf)
Balansbok 2015 (på finska)
Revisionsberättelse 2015 (på finska)

Årsöversikt_2014 (pdf)
Balansbok 2014 (på finska)
Revisionsberättelse 2014 (på finska)

Årsöversikt_2013 (pdf)
Balansbok 2013 (på finska)

Årsöversikt_2012_pdf
Intäkter_och_utgifter_2012 (på finska)
Balansbok_2012  (på finska)

Årsöversikt_2011_pdf
Intäkter_och_Utgifter_2011  (på finska)
Balansbok_2011 (på finska)