Ombudsarbetet

I församlingarna i vår kyrka finns det cirka 900 Kyrkans Utlandshjälp-ombud. De är en länk mellan Utlandshjälpen och församlingen.

I församlingarna i Borgå stift är det i regel diakoniarbetarna som är ombud för Kyrkans Utlandshjälp. I ca hälften av församlingarna har de ett annat ombud vid sin sida. Det kan vara en präst, en missionssekreterare, någon annan församlingsanställd eller en aktiv församlingsmedlem. Ombudens uppgifter varierar från församling till församling beroende på vilken arbetsuppgift ombudet har och vad hon eller han har speciellt intresse för.

Kontakta gärna ombuden i din församling om du vill göra en insats för vårt arbete!

Ombuden får regelbundet aktuell information och material om vårt arbete. I Borgå stift inbjuds ombuden till rådplägningsdagar som ordnas av stiftets missionskommitté. Dessutom ordnar Utlandshjälpen kurser och informationstillfällen för att förse ombuden med tillräcklig information om Utlandshjälpens arbete.

För det svenska ombudsarbetet ansvarar koordinatorn för församlingskontakter Kaj-Mikael Wredlund, tfn. +358 400 103 282. kaj-mikael.wredlund(at)kyrkansutlandshjalp.fi