Ombudsarbetet

Ombudsarbetet

I församlingarna i vår kyrka finns det cirka 600 Kyrkans Utlandshjälp-ombud. De utgör en länk mellan Utlandshjälpen och församlingen.

I församlingarna i Borgå stift är det i regel diakoniarbetarna som är ombud för Kyrkans Utlandshjälp men i församlingens internationella diakoni kan man givetvis engagera också andra yrkesgrupper och också lekmän.

Ombuden får regelbundet aktuell information och material om vårt arbete. I Borgå stift inbjuds ombuden till rådplägningsdagar som ordnas av stiftets missionskommitté. Dessutom ordnar Utlandshjälpen kurser och informationstillfällen för att förse ombuden med tillräcklig information om Utlandshjälpens arbete.

För det svenska ombudsarbetet ansvarar kontaktchef Kaj-Mikael Wredlund, tfn. +358 400 103 282. kaj-mikael.wredlund@kyrkansutlandshjalp.fi