Vad gör ombudet?

Vadgörombudet?

  • Ombudet uppmärksammar den internationella diakonin och Utlandshjälpens arbete genom att informera om aktuella insamlingar såsom Gemensamt Ansvar, Ansvarsveckan, Ylehjälpen och katastrofinsamlingar.
  • Ombudet förmedlar informationen och materialet i ombudsbrevet till de anställda, övriga ansvarspersoner och frivilliga i församlingen. Ombudsbrevet kommer ut 4-5 gånger om året.
  • Ombudet genomför Utlandshjälpens kampanjer i samarbete med församlingens medlemmar och anställda.

Det är viktigt att tydligt informera församlingen om vem som är ombud. Man kan presentera den som har valts till uppgiften i t.ex. församlingsrådet/kyrkorådet, i medarbetarkonferensen och på församlingens webbplats. I de församlingar där man har utsett flera ombud är det bra att bilda ett ombudsteam och fundera på hur man bäst kan främja den internationella diakonin i församlingen.

Kyrkans Utlandshjälp erbjuder ombudet

  • personligt stöd och utbildning i uppgiften som ombud
  • utbildning i stiftet i samarbete med Missionsskommittén i Borgå stift och Kyrkans central för det svenska arbetet.
  • rådplägningsdagar på stifts- och riksnivå
  • aktuell information i ombudsbrev 4-5 gånger per år
  • material för att uppmärksamma den internationella diakonin och genomföra kampanjer
  • möjlighet att ansöka om plats på studieresa till utlandet.

För det svenska ombudsarbetet ansvarar koordinatorn för församlingskontakter Kaj-Mikael Wredlund, tfn. +358 400 103 282.