Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

Mikä yhteyshenkilö on?

Lähes jokaisessa Suomen seurakunnassa on yksi tai useampi Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö, joka on nimetty tehtäväänsä. Yhteyshenkilöinä on sekä kirkon työntekijöitä, että vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.

Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö toteuttaa seurakunnassaan tärkeää tehtävää. Seurakunta nimittää yhteyshenkilöksi kansainvälisestä diakoniasta kiinnostuneen henkilön. Samassa seurakunnassa voi olla useampi yhteyshenkilö.

Työntekijän ja vapaaehtoisen muodostama yhteyshenkilöpari on hyväksi havaittu tapa. Suurissa seurakunnissa yhteyshenkilö voi olla jokaisessa kirkkopiirissä tai kappeliseurakunnassa. Yhdessä he muodostavat seurakunnan yhteyshenkilötiimin.

Yhteyshenkilö saa tiedon Kirkon Ulkomaanavun kampanjoista ja ajankohtaisista asioista sekä uusimmat materiaalit. Yhteyshenkilöille on olemassa tehtävään perhedyttävä verkkokurssi, sekä paljon muita osaamista vahvistavaa koulutusta.

{{ unit.title }}

{{ person.name }}

{{ title.name }}
{{ person.phone }}