KUH är den internationella diakonins redskap

KUHärdeninternationelladiakonins redskap

Församlingarnas förtroendevalda är i nyckelposition när det gäller att se till att kärleken till nästan sträcker sig utanför landets gränser.

En rättvisare värld byggs tillsammans

De globala utmaningarna och möjligheterna utgör också en de av församlingarnas vardag. Kontakten till det internationella fältet syns i gudstjänsternas förböner, i kollekterna och i kontakterna med kyrkor, personer och aktörer i andra länder. Församlingarnas ekonomiska understöd till missionen och den internationella diakonin är en väsentlig del ev församlingarnas internationella ansvar.

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) är en av avtalsorganisationerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Med kyrkans mandat utför KUH utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. På så sätt förverkligar KUH församlingarnas internationella diakoni.

Samarbetet med församlingarna

Församlingarnas budgetunderstöd till Kyrkans Utlandshjälp kan användas direkt till biståndsarbetet men också till självfinansieringsandelar som krävs när man ansöker om internationell finansiering och statsunderstöd. På så sätt kan KUH mångfaldiga församlingarnas understöd och därmed hjälpa allt fler människor.

I varje församling har i regel några anställda ett särskilt ansvar för det som berör den internationella diakonin. Kyrkans Utlandshjälp rustar dem med information, fortbildning och material.