KUA:n kolehtipyhät

KUA:nkolehtipyhät

Kolehdin kerääminen Ukrainan hätäapuun

Kirkkohallitus suosittaa, että seurakunnat keräävät maaliskuun 2022 aikana kolehteja ukrainalaisten tueksi. Suosituksena on, että kolehti kerätään esimerkiksi 6.3. tai 20.3., jolloin ei ole muita Kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehtikohteita. Hätäapua tarvitaan vielä pitkään, joten Kirkon Ulkomaanapu pyytää keräämään kolehteja myös myöhemmin seurakunnan kolehtisuunnitelma huomioden.


Tilitysohjeet seurakunnille

Ukrainan hätäapuun kohdennettavat kolehdit tilitetään Kirkon Ulkomaanavun lahjoitustilille käyttämällä viitetekstiä ”Ukraina, kolehti ja seurakunnan nimi”.


Mobiililahjoittaminen striimijumalanpalveluksessa

Ohjeet Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräykseen osallistuville.


Striimijumalanpalvelukseen osallistuvat voivat lahjoittaa Ukrainan hätäapuun MobilePayllä tai tekstiviestillä. Lahjoitusohjekuva löytyy Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista.

Kirkkohallituksen määräämät kolehdit 2022

su 27.2. Laskiaissunnuntai

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofiapuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Luonnonmullistusten, väkivallan ja sodan aiheuttamissa hätätilanteissa ihmiset tarvitsevat pikaisesti apua: puhdasta vettä ja ruokaa, terveydenhuoltoa, suojaa ja majoitusta, käymälöitä ja mahdollisuuden peseytyä.

KUA:n katastrofirahaston varoilla toimitetaan hätäapua erilaisista katastrofeista kärsiville ihmisille. Apua annetaan välittömästi katastrofin tapahduttua sekä kriisin jälkeen toipumiseen ja jälleenrakennukseen. Tärkeä osa humanitaarista apua on järjestää lapsille ja nuorille mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä mahdollisimman pian.

Lue kolehtikirje ja lataa lahjoitusohjekuva seurakunnan viestinnän käyttöön.

su 15.5. 4. sunnuntai pääsiäisestä
Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta

Maailman toivo on nuorissa. Kolehdilla vahvistetaan nuorten työelämätaitojen ja toimeentuloa kehittyvissä maissa. Varoilla tarjotaan nuorille ammatinvalinnanohjausta, perus-, ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta sekä tukea työelämään siirtymisessä.

Lue kolehtikirje(Pdf) ja lataa lahjoituskuva seurakunnan viestinnän käyttöön.

su 29.5. 6. sunnuntai pääsiäisestä
Koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta

Varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, luku- ja kirjoitustaito sekä ammatillinen koulutus ovat edellytyksiä sille, että nuoret ja nuoret aikuiset voivat itse ottaa vastuuta omasta elämästään ja hankkia elantonsa. Opetuksen laatua parannetaan vahvistamalla opettajien koulutusta ja oppilaiden ja opettajien hyvinvointia tuetaan katastrofitilanteissa ja pakolaisten parissa.

Lue kolehtikirje (pdf) ja lataa lahjoituskuva seurakunnan viestinnän käyttöön.

Lue miten toteutetaan laadukas opetus pakolaisleirillä.

su 30.10. 21. sunnuntai helluntaista
Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat esteitä kaikelle kehitykselle. Jokaisella ihmisellä on oikeus riittävään toimeentuloon, jolla huolehtia omasta ja perheensä elannosta ja rakentaa tulevaisuutta paremman ravinnon, koulutuksen ja terveyden avulla. Kirkon Ulkomaanapu kumppaneineen tekee työtä kehittyvien maiden ihmisten ravitsemus- ja toimeentuloedellytysten parantamiseksi.

Lue kolehtikirje (pdf) ja lataa lahjoituskuva seurakunnan viestinnän käyttöön.

Lue miten Nepalissa parannetaan ihmisten toimeentuloedellytyksiä.

su 27.11. 1. adventtisunnuntai
Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta

Kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa eri syistä, usein poliittisten levottomuuksien, väkivallan, sodan tai luonnononnettomuuksien vuoksi. Yhä useammin näihin syihin linkittyvät myös ilmastonmuutoksen seuraukset.

Pakolaiset joutuvat etsimään uuden asuinpaikan joko oman kotimaansa sisältä tai ulkomailta. Pakolaisuuden kestoa on hankala ennustaa, ja valitettavan usein ihmiset eivät enää pääse palaamaan koteihinsa. Maan sisällä siirtyneisiin ihmisiin ja pakolaisiin kohdistuu monenlaista syrjintää. Erityisen suuressa vaarassa ovat lapset ja nuoret, joilla on riski ajautua lapsisotilaiksi tai terroristijärjestöjen värväämiksi.

Kirkon Ulkomaanapu pyrkii parantamaan pakolaisten elinolosuhteita ja edistämään heidän oikeudenmukaista kohteluaan muun muassa toimeentulon ja koulunkäynnin tukemisen kautta. Työssä otetaan myös huomioon ilmastonmuutoksesta nousevat tarpeet.

Lue kolehtikirje (pdf) Lahjoitusohjekuva löytyy Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista.

Lue juttu pakolaisleiriltä


Suosituskolehti
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta

Rauha ja vakaus yhteiskunnassa ovat kehityksen perusedellytyksiä. Kirkon Ulkomaanapu kumppaneineen tukee paikallisyhteisöjen työtä kärjistyvien, vakavien riitojen ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Kirkon Ulkomaanavun rauhantyö tukee erityisesti nuorten ja naisten sekä uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden roolia rauhan edistämiseksi.

Lahjoitusohjekuvat seurakuntien käyttöön

Jos kirkossa kerätään kolehti KUA:n työn tukemiseen, voivat seurakunnat kutsua striimattuun verkkojumalanpalvelukseen osallistuvia lahjoittamaan KUA:lle lahjoitusohjekuvien avulla, jotka ovat ladattavissa Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista.

Kirkon Ulkomaanavun katastrofityön tukeminen

Jos kirkossa kerätään kolehti KUA:n katastrofirahastoon, voivat seurakunnat kutsua striimattuun verkkojumalanpalvelukseen osallistuvia lahjoittamaan KUA:lle katastrofityön lahjoitusohjekuvan avulla, joka on ladattavissa Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista.

Kirkkohallituksen määräämät kolehdit 2023

19.2 Laskiaissunnuntai, Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.

2.4   Palmusunnuntai , Köyhyyden vähentäminen Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

28.5.  Helluntaipäivä, Koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.   

13.8. 11. sunnuntai helluntaista, Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

24.9. 17. sunnuntai helluntaista,  Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa.

Suosituskolehti Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.