Kansainvälisen diakonian toteuttaja

Kansainvälisendiakonian toteuttaja

Seurakuntien luottamushenkilöt ovat avainasemassa varmistamassa, että vastuu lähimmäisestä ulottuu myös oman maan rajojen ulkopuolelle.

Yhdessä toteutettu oikeudenmukaisempi maailma

Globaalit haasteet ja mahdollisuudet ovat myös osa seurakuntien arkea. Yhteys kansainväliseen toimintaan näkyy jumalanpalvelusten esirukouksissa, kolehdeissa ja toiminnnassa. Taloudellinen tuki ei ole irrallinen avustus, vaan oleellinen osa seurakunnan kansainvälisen vastuun toteuttamista.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sopimusjärjestöistä ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä kirkon valtuuttamana. Tällä tavoin KUA toteuttaa seurakuntien kansainvälistä diakoniaa.  

Yhteistyö seurakuntien kanssa

Seurakuntien talousarviotuet mahdollistavat työn toteutumisen lisäksi kansainvälisen rahoituksen ja Suomen valtion tuen hakemisen, sillä niiden avulla KUA pystyy kattamaan vaadittavat omarahoitusosuudet ja moninkertaistamaan seurakuntien tuen ja auttamaan entistä useampia heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Lähes jokaisessa seurakunnassa on KUA:n yhteyshenkilö. Seurakunta nimittää yhteyshenkilöksi kansainvälisestä diakoniasta kiinnostuneen seurakunnan työntekijän ja/tai vapaaehtoisen. Yhteyshenkilöt ovat mukana kehittämässä KUA:n materiaaleja ja toimintaa.

 

Tutustu