Koulutus

Koulutus

Työmme tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee ohjelmamaissamme kouluun ja saa laadukasta opetusta.  

Työskentelemme sekä perusopetuksen että ammattiin valmistavan koulutuksen parissa ja koulutamme opettajia esimerkiksi Opettajat ilman rajoja -verkostomme vapaaehtoisten avulla.  Työn painopiste on erityisesti pakolaisina tai muuten hauraassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulutuksessa. 

Opinto-ohjaus tukee työllistymistä 

Koulutuksen tulee palvella oppijoita ja paikallisia tarpeita kestävällä tavalla. Siksi opinto-ohjaus ja työelämätaitojen opettaminen ovat yhä tiiviimpi osa Kirkon Ulkomaanavun koulutushankkeita. Tuemme maailman hauraimpia valtioita kehittämään opinto-ohjausta ja ammatillista koulutusta, jotta nuorilla on paremmat mahdollisuudet kestävän toimeentulon hankkimiseen koulusta valmistuttuaan.  

Opinto-ohjaus Kambodžassa tukee koululaisten tulevaisuutta.

Koulutuksesta on monia hyötyjä 

Koulutus parantaa yhteisöjen mahdollisuuksia ylläpitää vakautta. Alati muuttuvassa maailmassa koulutuksen merkitys korostuu, koska se antaa ihmisille tietoja ja taitoja, joiden avulla he pystyvät paremmin mukautumaan ympäristönsä vaatimuksiin. Lapsille koulut ovat myös turvallisia tiloja erityisesti silloin, kun heidän ympäristöään koettelevat erilaiset kriisit ja katastrofit. Kriisien keskellä arvokkaiksi nousevat myös opettajien psykososiaalisen tuen taidot.

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoinen Saara Turunen kertoo kokemuksestaan.

Koulutusta tuetaan eri tavoin 

  • Tarjoamme ammatillista koulutusta ja yrittäjyyskoulutusta, jotta nuoret pystyvät rakentamaan tulevaisuuttaan ja työllistymään. KUA:n tarjoamassa ammatillisessa koulutuksessa pyritään siihen, että vastavalmistuneet pääsevät siirtymään suoraan työelämään.
  • KUA tekee koulutus katastrofeissa -työtä osana humanitaarista apua. Hätätilanteissa humanitaarinen apu turvaa ihmisille välttämättömät tarpeet, kuten suojan ja ravintoa. Lisäksi lapsille pyritään järjestämään mahdollisimman nopea paluu kouluun.
  • Opettajan ammattitaito on edellytys laadukkaalle koulutukselle. Siksi opettajien koulutus on yksi tärkeimpiä koulutustyömme osa-alueita. Kehittyvien maiden opettajien pedagogista osaamista vahvistetaan Opettajat ilman rajoja -verkoston tuella.
  • Kehitämme kumppanimaidemme kansallisia opetusjärjestelmiä yhteistyössä paikallisten opetusministeriöiden kanssa. Teemme laajasti yhteistyötä kansainvälisten koulutustoimijoiden ja YK:n organisaatioiden, kuten UNICEF:in ja UNHCR:n, kanssa.