Koulutus

irkon Ulkomaanapu kouluttaa opettajia sekä tukee lasten ja nuorten kuurojenkoulua.

Koulutus on avain toimeentuloon ja edellytys yhteiskuntien vakaudelle. Ilman koulutusta kestävän kehityksen tavoitteet eivät toteudu.

Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa kaikissa ohjelmamaissaan hankkeita, joilla pyritään varmistamaan lasten ja nuorten oikeus saada laadukasta koulutusta. Työn painopiste on erityisesti pakolaisina tai muuten hauraassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulutuksessa.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan maailmanlaajuisesti 50 prosenttia peruskouluikäisistä pakolaisista ja 75 prosenttia yläkoulu- ja lukioikäisistä nuorista ei käy koulua. Pakolaisina elävien nuorten tulevaisuus riippuu pakolaisuuden aikaisesta koulutuksesta. KUA tarjoaa ammatillista koulutusta ja yrittäjyyskoulutusta, jotta nuoret pystyvät rakentamaan tulevaisuuttaan ja työllistymään jo pakolaisuuden aikana. KUA:n tarjoamassa ammatillisessa koulutuksessa pyritään siihen, että vastavalmistuneet pääsevät siirtymään suoraan työelämään.

Opettajien koulutus työn keskiössä

Opettajan ammattitaito on edellytys laadukkaalle koulutukselle. Siksi opettajien koulutus on yksi tärkeimpiä KUA:n koulutustyön osa-alueita. Kehittyvien maiden opettajien pedagogista osaamista vahvistetaan Opettajat ilman rajoja -verkoston tuella.

Pelkkä kouluun pääseminen ei riitä tulevaisuuden turvaamiseksi, jos koulutus ei johda ammattiin. Siksi opinto-ohjaus ja työelämätaitojen opettaminen ovat yhä tiiviimpi osa KUA:n koulutushankkeita.

Kirkon Ulkomaanapu kehittää kumppanimaiden kansallisia opetusjärjestelmiä yhteistyössä paikallisten opetusministeriöiden kanssa.

KUA tekee koulutushankkeissaan laajasti yhteistyötä kansainvälisten koulutustoimijoiden ja YK:n organisaatioiden kuten UNICEF:in ja UNHCR:n kanssa.