Utkomst

Utkomst

Utkomst är en förutsättning för människovärdigt liv. Alla människor har rätt till utkomst som möjliggör att man kan försörja sig själv och sin familj, öka det egna välmåendet och som jämlik medborgare delta i utvecklingen av samhällets sociala, ekonomiska och politiska situation.

I utvecklingsländer är det små och medelstora företag som står för största delen av de arbetstillfällen som möjliggör utkomst. Därför stöder Kyrkans Utlandshjälp i alla sina programländer företagens verksamhetsförutsättningar och möjligheten att starta upp egen företagsverksamhet.

Opettaja ja oppilaita koulun pihalla.

Kvinnliga lärare banar vägen för barnen

Målsättning: minska fattigdomen

Vårt mål är att minska fattigdom genom att främja hållbar ekonomisk utveckling. Vi stöder sysselsättning och företagande framförallt bland kvinnor, unga och flyktingar. Detta görs via utbildningar som siktar på att ge deltagarna en utkomst. I dessa utvecklingsprojekt utbildas deltagarna i företagande och yrkesutövning. Som stöd för företagsverksamheten grundas lokala andelslag och spargrupper.

Graafinen kuva säästöpossusta 69 %

69 % av de syriska flyktingar i Jordanien som deltog i en företagarutbildning tjänade pengar på sin företagsverksamhet ett halvår efter KUH:s utbildning 2020.

Utkomsten som fås via arbetet utvecklar också samhällena och hjälper till med att skapa hållbara strukturer som främjar fred och stabilitet. I vårt arbete strävar vi efter att de utkomstprojekt vi stöder står på en hållbar grund – både ur ett miljöperspektiv och med tanke på de lokala omständigheterna.