Viisi hyvää syytä tukea naisten työllistymistä ja toimeentuloa

Köyhyyden vähentäminen ja hauraiden yhteisöjen vahvistaminen ovat kehitysyhteistyön tärkeimpiä tehtäviä. Työn ja toimeentulon luominen, erityisesti naisille, on ratkaisu tähän.

Naisten koulutus- ja tulotason nousulla on tutkitusti lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Se esimerkiksi pienentää tehokkaasti perheiden lapsilukua ja hillitsee näin väestönkasvua. Kirkon Ulkomaanavun ja Naisten Pankin toimeentulotyön ydintä ovat osuuskunnat ja säästökassat. Toimeentuloa tukevissa hankkeissa muun muassa Nepalissa, Ugandassa, Myanmarissa ja Jordaniassa monipuolinen yrittäjyyskoulutus ja tuki  tarjoavat pohjan ammatinharjoittamiselle. Osuuskunnan perustaminen tukee työn tekoa ja kehittämistä, ja tarjoaa samalla monia muita hyötyjä.

Oma toimeentulo

Fulmaya Rai on saanut osuuskunnan kautta koulutuksen bambuista tehtävien tuotteiden valmistamiseen. Nyt Fulmaya valmistaa ja myy erilaisia bambutuotteita kuten jakkaroita, tuoleja ja pöytiä kotonaan Sindhulissa, Nepalissa.

Monissa köyhissä maissa pääelinkeinona on maanviljelys. Maatalous on epävakaa ja kausittainen tulonlähde, jota esimerkiksi sään ääri-ilmiöt horjuttavat. Elinkeino, jossa tuotteita jalostetaan esimerkiksi säilömällä, kuivaamalla tai jauhamalla takaa tulonlähteen ympärivuoden. Kestävän toimeentulon voi luoda myös yritystoiminnasta, joka perustuu esimerkiksi käden taitoihin tai palveluihin.

Heikon sosiaaliturvan maissa suku huolehtii jäsenistään ja perheet pitävät yhtä. toisistaan. Perinteisesti miehet tekevät palkkatyötä ja naiset hoitavat kotiasioita. Epävakaat tulot ovat osa köyhyyttä, työ on kausittaista ja sitä  tehdään pienellä päiväpalkalla. Naisen toimeentulo vakauttaa perheen taloustilannetta.

Lapset pääsevät kouluun

Dil Maya Syangtang on käynyt KUA:n tarjoaman yrittäjyyskoulutuksen ja elättää nyt itsensä ja lapsena myymällä valmistamiaan ruokia. Hän ei itse päässyt lapsena kouluun, ja haluaa sen vuoksi tarjota lapsilleen hyvän koulutuksen.

Lasten kouluttaminen ja perheen hyvinvoinnin takaaminen kannustavat naisia hankkimaan omia tuloja. Säästöryhmissä osallistujat tallettavat haluamansa summan kuukausittain kassaan. Varoja voi säästää myös koulutustilille, jolla tuetaan lasten koulunkäyntiä. Osuuskunnat saattavat myös ylläpitää sosiaalirahastoa, jonka varoilla myönnetään avustuksia tai korotonta lainaa kriisin sattuessa. Tutkimusten mukaan naisten saamat säästöt ja tulot käytetään ensisijaisesti lasten hyvinvointiin ja koulutukseen.

Vahvistaa demokratiaa

Kamu Sunar on yrittäjä ja yksinhuoltajaäiti. Lisäksi hän on valtuutettu nepalilaisessa maaseudun kunnanvaltuustossa gaupalikassa. Sunarin kotikylässä on jo usean vuoden ajan toiminut Naisten Pankin tukema naisten osuuskunta. Kun Nepalissa pidettiin kunnallisvaalit, Bhardeun naiset päättivät yhdistää voimansa ja äänestää arvostettua ryhmän jäsentä Kamu Sunaria, jolla dalit-kiintiön kautta oli muita hieman parempi mahdollisuus tulla valituksi.

Osuuskunnat toimivat demokraattisesti. Päätökset tehdään yhdessä ja tärkeistä päätöksistä äänestetään. Osuuskuntien toimintaa tutkittaessa on huomattu, että naisten välinen yhteistoiminta ja yhteistyö on kasvanut ja naisten näkyvyys ja äänivalta omissa yhteisöissään on lisääntynyt selvästi.

Osuuskunnan toiminnassa mukana oleminen rohkaisee osallistumaan muuhunkin päätöksentekoon ja asettumaan ehdolle esimerkiksi paikallisvaaleissa. Esimerkiksi Nepalissa osuuskunnissa mukana olleita naisia on valittu kuntien luottamustehtäviin.

Kitkee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja muita haitallisia ilmiöitä

Säästöryhmän tapaamisien aikaan toimistohuone on aina täynnä ja asioista sovitaan yhdessä. Yhteistyö tekee onnelliseksi, kertovat Länsi-Nepalissa kokoontuvan säästöryhmän naiset.

Osuuskuntien kautta voidaan tuoda esiin vaikeitakin asioita kuten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joka on valitettavan yleistä. Sen vuoksi lähes kaikkiin osuuskuntiin on perustettu erillinen väkivallan vastainen komitea. Sen ansiosta naisten kokema väkivalta voidaan ottaa puheeksi, tehdä siitä näkyvää ja tarjota naisille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. Puhuminen lieventää aiheeseen liittyvää häpeää.

Komiteat järjestävät kampanjoita väkivaltaa vastaan. Lisäksi komiteat antavat väkivaltaa kokeneille naisille neuvontaa ja tukea väkivallan lopettamiseksi ja tekijöiden saattamiseksi vastuuseen.

Sopeutumiskykyinen yhteisö

KUA:n tukemassa hankkeessa Rakhinen osavaltiossa Myanmarissa naisia on koulutettu käsityöammatteihin. Koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan aikaan osallistujia koulutettiin kasvomaskien tuotantoon. Maskeille on kova kysyntä ja niiden valmistaminen luo vastuullisen toimeentulomuodon tekijöille.

Osaaminen, yhteisöllisyys ja taloudelliset puskurit vahvistavat yksilön ja yhteisön kykyä selvitä yllättävistä vaikeuksista. Hankkeissa tuetaan yhteisöjen varautumista mahdollisiin kriiseihin, Nepalissa varaudutaan luonnonmullistuksiin, Myanmarissa aseellisiin konflikteihin ja Ugandan maaseudulla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Osuuskunta- ja säästötoiminta opettavat paljon talouden suunnittelusta ja varautumisesta.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vei monelta toimeentulon. Mutta naiset, joilla jo ennen koronakriisiä oli ammatti ja omia säästöjä, ovat paremmassa asemassa toipumaan kriisistä.

Tekstiä varten on haastateltu toimeentulo-teeman vanhempi asiantuntija Ulla Sarasalmea.

 

Teksti: Noora Pohjanheimo