10+1 esimerkkiä periksiantamattomuudesta

Muutokset parempaan tapahtuvat usein hitaasti ja koettelevat kärsivällisyyttä – erityisesti silloin, kun yhden edistysaskeleen jälkeen otetaankin kaksi taaksepäin. Periksiantamattomuuden avulla on kuitenkin selvitty monenlaisista takapakeista.

Teksti: Anne Salomäki
Kuvitus: Carla Ladau

1 Kauheudenkin keskellä on toivoa.

Äärimmäisen kriisin keskellä toivon säilyttäminen voi olla vaikeaa. Keinojen keksiminen vaatii sinnikkyyttä, mutta ihmiset ovat selvinneet pahoista paikoista aiemminkin. Tulevaisuudenusko näkyy esimerkiksi Ukrainassa, jossa sodan keskellä pyritään yhteiskunnalliseen kehitykseen kuten valtakunnalliseen koulu-uudistukseen. Sen uskotaan tuovan maahan uutta osaamista ja sittemmin vaurautta. 

2 Tasa-arvon tavoittelu kannattaa.

Naisten tulonhankkimismahdollisuuksien monipuolistaminen on valtava tasa-arvoteko. Monissa maissa ammatit ovat vahvasti sukupuolittuneita ja ammatillisen koulutuksen maine on huono. Sinnikkäällä tasa-arvotyöllä ja paikallisilla esikuvilla on suuri merkitys asennemuutoksen syntymisessä patriarkaalisissa yhteiskunnissa, kuten Nepalissa sekä monissa Afrikan ja Lähi-idän maissa. Naisten voimaantuminen ja toimeentulo parantavat myös heidän lastensa asemaa ja mahdollisuutta kouluttautua. 

3 Yhteisöt tukevat jäseniään.

Yhteisöissä on valtavasti voimaa – sekä hyvässä että pahassa. Esimerkiksi Somaliassa maan sisäisten pakolaisten tulo kyliin on aiheuttanut jännitteitä ja kiistoja yhteisöjen välillä, kun olot ovat olleet jo valmiiksi niukat. Sopuisa yhteiselo vaatii sinnikkyyttä kaikilta osapuolilta. Avustusjärjestöt ovat muun muassa tarjonneet yhteistä koulutusta pakolais- ja paikallisille lapsille, jolloin yhteiselosta on hyötyä kaikille. 

4 Rauha vaatii ponnisteluja.

Esimerkiksi Etelä-Sudanissa ja Somaliassa rauhan rakentaminen on kestänyt pitkään, ja eri ryhmien yhteisten intressien löytäminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä. Paikallishallintoa rakennettaessa vastaan voi tulla merkittäviä takaiskuja, kuten aseellisia konflikteja. Vaikea tilanne vaatii paikallisilta ja kansainvälisiltä toimijoilta kykyä nähdä iso kuva vastoinkäymisten keskellä. 

5 Toimeentulo voi muuttaa suunnan.

Kehittyvissä maissa vakaan toimeentulon löytäminen voi olla vaikeaa, ja maaseudulta kaupunkeihin työn perässä lähtevät nuoret saattavat päätyä orjuuden kaltaisiin oloihin. KUA:n luovien alojen koulutusohjelma Keniassa on esimerkki siitä, kuinka tulevaisuuden suunta voi kääntyä koulutuksen avulla. Nopeasti kasvava nuori väestö voi ammattiosaamisen turvin työllistää itsensä ja ehkä muitakin. Toimeentulo rakentaa uskoa tulevaan sen sijaan että nuori etsisi paikkaansa esimerkiksi äärijärjestöistä. 

6 Tutkimustieto auttaa sopeutumaan. 

Esimerkiksi kuivuudelle altis Afrikan sarvi kärsii jo konflikteista, ja muuttuvan ilmaston myötä niukkenevat resurssit uhkaavat kiihdyttää niitä entisestään. Varsinkin maatalousvaltaisissa yhteisöissä hyödytään muun muassa uudenlaisista viljelymenetelmistä ja -kasveista. Tehokkaiden sopeutumiskeinojen löytäminen edellyttää pitkäjänteistä tutkimusta ja seurantaa. 

7 Yksikin ihminen voi muuttaa asioita.

Esimerkiksi  Kambodžassa Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoistyöntekijä kehitti lukupiirin, jonka avulla luku- ja kirjoitustaidottomat ja koulutuksesta jälkeen jääneet lapset oppivat muutamassa kuukaudessa lukemaan ja kirjoittamaan välttävästi. Vaikeissa olosuhteissa yhdenkin ihmisen sinnikäs työ voi synnyttää paikallisesti suuria muutoksia. 

8 Lapsissa on tulevaisuus.

Lasten puolesta tehty työ on työtä koko yhteiskunnan hyväksi. Monien pakolaisleirien opettajat ovat hyvä esimerkki periksiantamattomuudesta: vaikka leirin luokkahuoneessa on vain seinät ja jonkinlainen katto, silti he keksivät keinoja opettaa lapsia, luoda rutiineja ja valaa uskoa tulevaan. Muun muassa Keski-Afrikan tasavallassa koulu voi pelastaa lapsen kaivostyöltä. Monessa maassa koulunkäynti estää myös lapsiavioliittoja.  

9 Periksiantamattomuus ei synny itsestään. 

Esimerkiksi Nepalissa dalitit tekevät vaarallisia töitä epäinhimillisissä olosuhteissa, ja monissa maissa köyhien vammaisten lasten koulunkäynti voi olla mahdotonta. Muutokset asenteissa ja käytännön olosuhteissa ovat välttämättömiä. Pienilläkin asioilla, kuten koulujen toimivilla saniteettitiloilla tai vammaisen liikkumisen mahdollistavilla apuvälineillä, saattaa olla kauaskantoinen merkitys ihmisen elämässä. 

10 Periksiantamattomuus ei korvaa rahaa…

Mutta se auttaa toimimaan pienemmillä summilla. Rahoituksen puute on krooninen ongelma, ja samalla se pakottaa innovointiin. Esimerkiksi digitalisaation myötä muun muassa opettajakoulutusta on voitu viedä vaarallisiin tai vaikeasti saavutettaviin paikkoihin pandemian keskelläkin. Parhaat keinot tehdä vähällä paljon syntyvät yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 

+1 KUA katsoo kauas.

Avustustoiminnan arkkitehtuuri on muuttunut muun muassa Ukrainan sodan myötä, ja pitkäjänteisen kehitysyhteistyön sijaan fokus on nykyisin lyhytkestoisessa humanitaarisessa avussa. Akuutissa hädässä on tärkeää auttaa, mutta jos keskitytään laittamaan laastareita isojen haavojen päälle, pitkäjänteinen kehitys unohtuu. Lahjoittajien avulla KUA voi olla luomassa mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen. 

Juttuun on haastateltu Kirkon Ulkomaanavun varatoiminnanjohtajaa Ikali Karvista.