Beredskapsgruppen för humanitär hjälp

Beredskapsgruppenförhumanitärhjälp

Vid en jordbävning eller annan naturkatastrof är de lokala hjälpgrupperna snabbt på plats för att rädda människoliv och minimera skadorna. Därför strävar Kyrkans Utlandshjälp till att i alla sina projekt redan på förhand främja den lokala nödhjälpsberedskapen, kompetensen och förmågan att minimera riskerna.

Ibland överskrider dock katastrofens omfattning de lokala resurserna. Då behövs internationella biståndsarbetare som arbetar jämsides med de lokala grupperna. För sådana situationer har Kyrkans Utlandshjälp tillsatt en beredskapsgrupp. Gruppens medlemmar finns i ett register av sakkunniga som har möjlighet att även med kort varsel åka på uppdrag till krisområdena.

Beredskapsgruppens medlemmar

Medlemmarna är sakkunniga i humanitär hjälp eller utvecklingssamarbete, och professionella inom t.ex. utbildning, byggnadsbranschen, utkomstfrågor och logistik. De kan göra en uppskattning av hjälpbehovet på platsen, göra upp biståndsplaner och koordinera hjälpinsatserna samt ansvara för att de genomförs. Medlemmarna bjuder på professionellt bistånd åt Kyrkans Utlandshjälp och lokala aktörer bland annat för att bygga skolor på katastrofdrabbade områden eller att få igång och utveckla undervisningen. Gruppens medlemmar kommer från hela världen och är i olika ålder – ungefär 25-70 år.

Hur kan man ansluta sig till gruppen?

Medlemskapet i beredskapsgruppen förutsätter att man avklarat och blivit godkänd i grundkursen som genomförs på engelska. På kursen går man igenom bland annat verksamhetsprinciperna för Kyrkans Utlandshjälp samt de centrala principerna och standarderna för humanitärt bistånd. Kursen utförs vanligtvis en gång om året.

För ytterligare information, vänligen kontakta koordinatorn för beredskapsverksamheten Anu Riikonen, tel. 050 5297918, e-post: roster@kirkonulkomaanapu.fi