Snabbinsatsstrupperna

Snabbinsatsstrupperna

Man kan hjälpa katastrofoffer och nödställda ute i världen också i här hemma. Anslut dig till vår reserv och var beredd att ge dig ut för att samla in pengar när en katastrof har inträffat. Insamlarna får en kort utbildning i humanitar hjälp. Utbildningen ger en inblick i hur den humanitära hjälpen fungerar och hur hjälpen når fram i svåra förhållanden.

När en katastrof inträffar sammakallar vi insamlarna och ger dem den utbildning de behöver innan de beger sig ut på gatan.Ju flera insamlare vi har, desto flera människor kan vi hjälpa.

Vem kan ansluta sig?

• Du som vill lära dig mer om den humanitära hjälpen och dess vardag
• Du som vill ge av din tid till ett gott ändamål när behovet är som störst och mest brådskande
• Du som inte kan förbinda dig till regelbundet frivilligarbete, men gärna hjälper när du kan

Bössinsamlingsanvisningar

Kanske du vill bli en insamlare?

Mera information om snabbinsatsstyrkorna ger vår kundtjänst, tel. 020 787 1201 , kundtjanst@kyrkansutlandshjalp.fi