LANDSCHEFERNA
BERÄTTAR Om
stordonationernas
betydelse

LANDSCHEFERNABERÄTTAROmstordonationernasbetydelse

Vad åstadkommer man med stordonationerna?

Kyrkans Utlandshjälps landschefer i Uganda och Nepal berättar om stordonationernas betydelse och vad man åstadkommit med dem.

Ugandas landschef
Wycliffe Nsheka

Den extrema fattigdomen har minskat mer i Uganda än i något annat afrikanskt land. Men behovet av stöd är fortfarande enormt, särskilt i landets norra delar, dit det anlänt över en miljon flyktingar från grannländerna.

Nepals landschef
Sofia Olsson

Nepal är ett av de fattigaste länderna i Asien. Ungefär en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Största delen av människorna får sin utkomst av lantbruk.

Är du intresserad av att donera stort?

Låt oss tillsammans finna ett mål som är nära ditt hjärta.

Ta kontakt

Jenni Lähteenmäki
Kontaktchef
jenni.lahteenmaki@kua.fi
+358 40 670 4491

Betydande förändringar åstadkoms genom stordonationerna

Med dem som donerar över 10 000 euro per år, går vi tillsammans igenom biståndsmål som kan vara allt från skolbyggen till kvinnors småföretag och jordbruksprojekt.

Nainen teetuvassa Nepalissa

En stordonator hjälper där behovet är störst

År 2020 understödde våra stordonatorer till exempel ungas yrkesutbildning i Uganda, fattiga familjers möjligheter till utkomst i Sydsudan och tryggandet av livsmedelstillgången i Nepalesiska byar.

Tom Tukiainen ja labradorinnoutaja.

Stordonatorerna berättar

Stordonatorerna är våra långvariga understödare–människor som går vid vår sida en längre tid i samband med ett bestämt projekt. De är donatorer som funnit det viktigt att bistå ett sådant mål som ligger nära deras hjärta.