AKTIEDONATION

AKTIEDONATION

Aktiedonerandet är lätt

När du donerar aktier eller värdepapper kan du förändra många människors liv i utvecklingsländerna. De aktier och värdeandelar som donerats kan realiseras utan skattepåföljder eftersom Kyrkans Utlandshjälp, som är en allmännyttig organisation, inte behöver betala gåvoskatt när den tar emot donerade aktier eller värdeandelar. Den som donerar behöver inte heller betala skatt på en eventuell värdestegring i aktierna.

Aktiedonerandet i praktiken

Att donera aktier till Kyrkans Utlandshjälp är lätt. Vi förser donatorn med ett förhandsifyllt gåvobrev vilket denne kompletterar, undertecknar och sänder eller för till sin bank. Banken sköter sedan överföringen till KUH. Efter det realiserar vi aktierna och riktar understödet till det mål som vi kommer överens om.

Är du intresserad av att donera stort?

Låt oss tillsammans finna ett mål som ligger nära ditt hjärta.

Ta kontakt

Laura Ylätalo
Kontaktchef
laura.ylatalo@kua.fi
+358 40 670 4491