Logotyper och banners

 

Kirkon Ulkomaanavun logo

Kyrkan's Utlandshjälp´s logo

Finn Church Aid's logo