Logotyper och banners

Logotyperochbanners

Kirkon Ulkomaanavun logo
Kyrkan's Utlandshjälp´s logo
Finn Church Aid's logo