Jälleenrakennus

Kriisin jälkeen alkaa jälleenrakentaminen. Katastrofista selvinneet haluavat elää mahdollisimman nopeasti normaalia elämää. Kriisistä toipuminen ja vahinkojen korjaaminen aloitetaan heti, kun se on mahdollista. Tutun ympäristön kärsimien vahinkojen korjaaminen ja arjen rutiineihin palaaminen edistää henkistä toipumista.

Kouluun mahdollisimman pian

Kirkon Ulkomaanapu tukee vahingoittuneiden kotien, terveysasemien ja erityisesti koulujen jälleenrakennusta. Koulunkäynti ja arkiset rutiinit auttavat lapsia toipumaan katastrofin jälkeen. Koulunkäynnin jatkuminen turvataan ensin telttakouluilla tai tilapäisillä koulurakennuksilla. Myöhemmin ryhdytään kunnostamaan vanhoja tai rakentamaan pysyviä uusia koulurakennuksia.

Kouluja rakennetaan joko yhteistyössä paikallisen järjestön kanssa tai itse rakennuttamalla. Kaikissa tapauksissa paikallisten yhteisöjen osallistuminen on tärkeässä roolissa tarpeiden arvioinnista suunnitteluun ja toteutukseen asti.

Jälleenrakennus tukee paikallisia elinkeinoja

Rakentaminen auttaa osaltaan paikallisten elinkeinojen toipumista. KUA palkkaa paikallisia rakennusliikkeitä tai ammattilaisia, hankkii rakennusmateriaalit paikan päältä ja työllistää lisäksi yhteisöjen asukkaita Cash For Work -periaatteella.

Kirkon Ulkomaanapu kehittää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa rakennustapoja ja koulumalleja, jotka ovat helposti ja nopeasti rakennettavissa sekä mahdollistavat paikallisten materiaalien käyttämisen ja erilaiset käyttötarkoitukset.

Kestävää rakentamista

Rakentamisen ratkaisut pohjautuvat kansainvälisiin humanitaarisiin standardeihin ja ohjeisiin sekä paikallisiin sääntöihin. Niissä huomioidaan

  • käyttäjien hyvinvointi
  • saavutettavuus eli esteettömyys ja tasapuolisuus
  • riskienhallinta niin rakenteellisesti kuin toiminnallisestikin
  • ekologia ja rakennuksen pitkäaikainen käytettävyys.

Esimerkiksi tilapäisen koulurakennuksen runko voi olla niin kestävä, että siitä rakennetaan myöhemmin pysyvä rakennus.

Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

Työtä koordinoidaan kansainvälisen ACT-allianssin sisällä ja maailmanlaajuisesti eri verkostoissa. Kohdemaissa kriisinjälkeisen jälleenrakentamisen ja avustusjärjestöjen välisen työn koordinointi on tärkeää. Parhaaksi osoittautuneet ratkaisut jaetaan muiden järjestöjen käytettäväksi median ja kansainvälisten foorumien kautta.