Suurlahjoittajien tuella
merkittäviä muutoksia

Suurlahjoittajientuellamerkittäviämuutoksia

Suurlahjoittajat tukevat useita kohteita

Vuonna 2021 suurlahjoittajamme tukivat esimerkiksi lasten koulutusta pakolaisleireillä Keniassa, pakolaisnuorten ammatillista koulutusta Ugandassa ja perheiden toimeentuloa Etelä-Sudanissa.

Koulutuksen merkitys on korostunut poikkeusoloissa

Koronaviruksen aiheuttama pitkään jatkunut poikkeustila on muuttanut työtämme. Maailman köyhimmät maat ja jo valmiiksi heikossa asemassa olevat väestönryhmät kokevat pandemian seuraukset raskaimmin. Tytöt ja naiset ovat joutuneet erityisen ahtaalle muun muassa liikkumisrajoitusten ja koulujen sulkujen vuoksi.

Vuonna 2021 suurlahjoittajamme tukivat kaikkein heikommassa asemassa olevia monin eri tavoin. Tärkeää lahjoittajille olivat lasten koulutukseen ja perheiden toimeentuloon liittyvät kysymykset. Etenkin koulutuksen merkitys korostuu poikkeusoloissa, sillä sen avulla ehkäistään syrjäytymistä ja köyhyyttä. Koulutuksen avulla perheet voivat rakentaa itselleen parempaa tulevaisuutta.

”Tämänhetkinen maailmantilanne tekee monenlaisen avunantamisen todella tarpeelliseksi. Arvostan KUA:n monenlaista työtä. Siinä otetaan huomioon sekä isompien joukkojen että pienen ihmisen avuntarve”, luonnehtii eräs Kirkon Ulkomaanavun suurlahjoittaja.

Joyce, 17, tuli pakolaisena Kongosta Ugandaan vuonna 2016. Vaikeudet ja rahan puute pakottivat Joycen keskeyttämään koulunkäynnin kuudennella luokalla, minkä jälkeen hän vietti vuosia poissa opetuksesta. Nyt hän kuroo umpeen menettämiään kouluvuosia KUA:n tukemassa Bukeren peruskoulussa. Suurlahjoittajien lahjoituksilla tuettiin lasten ja nuorten koulutusta Ugandan pakolaisalueilla.

Yhä useampi suurlahjoittaja auttaa tekemällä osakelahjoituksen

Lahjoituksena saadut osakkeet ja arvo-osuudet voidaan realisoida ilman veroseuraamuksia, sillä yleishyödyllisenä järjestönä Kirkon Ulkomaanapu ei maksa lahjaveroa vastaanottaessaan lahjoituksena saatuja osakkeita tai arvo-osuuksia. Myöskään lahjoittajan ei tarvitse maksaa veroa mahdollisesta osakkeiden arvonnoususta. KUA ei tavoittele voittoa osakkeilla eikä säilytä niitä.

Kirkon Ulkomaanapu kohdentaa sekä osakelahjoitukset että muut suurlahjoitukset yleensä tiettyyn projektiin tai työn osa-alueeseen. Läpinäkyvyys ja avoimuus lahjoittajien suuntaan ovat KUA:lle keskeisiä arvoja. Raportoimme aina lahjoittajillemme siitä, miten työ etenee ja mitä lahjoituksella on saatu aikaan.

Pandemia-aika on vaikeuttanut kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. Merkittävät yksityiset lahjoitukset kielivät kuitenkin luottamuksesta työtämme kohtaan ja kertovat myös lahjoittamisen helppoudesta. Arvostamme sujuvaa yhteistyötä lahjoittajiemme kanssa. Sen vuoksi pyrimme rakentamaan luontevia kohtaamisen tapoja niin verkossa kuin turvallisesti kasvotusten.