Logon och material till webbsidorna

Logonochmaterialtillwebbsidorna

Bilder till församlingarnas förfogande. Det är bilder från våra arbetsfält och de passar utmärkt till webbsidor och sociala medier.

Nedan finns även en modelltext om Kyrkans Utlandshjälp att användas då ni vill berätta om den internationella diakonin på era webbsidor

Modeltext för församlingarnas webbsidor

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.

Annorlunda Gåva material

Med hjälp av detta material kan du ta upp frågor om människovärdet och hur man kan hjälpa sin nästa. Materialet fungerar även som en introduktion till vad Annorlunda gåva är och det kan användas till exempel i olika grupper i församlingen och i skolan.