Filmer

Kortfilmer från Guatemala

I Rädda världen-materialets Guatemala-korfilmer, bekantar sig de finländska ungdomarna Janne Koivisto och Johanna Maliniemi med ursprungsbefolkningens liv i Guatemala och människorättssituationen i landet. Filmerna är en del av Utlandshjälpens globalitetsfostran-projekt Rädda världen (2007-2009).

Program 1:

At bli helad efter krigserfarenheter

Janne och Johanna är på studieresa för att bekanta sig med livet i Guatemala. De får höra om Tomasa Chubs helandeprocess efter inbördeskriget och om utvecklingssamarbetet som Kyrkans Utlandshjälp deltar i. Man arbetar också för att stöda dem som utsatts för diskriminering och för förverkligandet av ursprungsbefolkningens rättigheter i Guatemala.

Program 2:

Bättre utkomst med jordbruksutbildning

Janne och Johanna bekantar sig med hur Amalias familj ökat sin utkomst. Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att ursprungsbefolkningen skall ha tryggad tillgång till mat och utkomst. Arbetet utförs i samarbete med Lutherska världsförbundet samt de lokala organisationerna Sank och Adici.

Program 3:

Byarbetare

I programmet följer Janne och Johanna med Marceela Caal Hub och hennes arbete i byarna i omrdået Altavera Paz i Guatemala. Marcela är anställd hos Utlandshjälpens samarbetsorganisation Adici och arbetar för ursprungsbefolkningens rättigheter.

Program 4:

Rätt till majsfält

På sin studieresa följer Janne och Johanna med byn Sac’hals kamp för rätten till jord och för byinvånarnas rättigheter. Kyrkans Utlandshjälp arbetar för ursprungsbefolkningens rättigheter i Guatemala.