Material

På materialsidorna finns material som är lämpligt att använda i flera olika sammanhang. Materialen kan användas t.ex. till morgonsamlingar, andakter, gudstjänster och i olika sammankomster i församlingen och skolan. Materialen kan också användas till artiklar, föredrag och utställningar.

Mera information och hjälp med att finna lämpligt material ger
koordinator Kaj-Mikael Wredlund, tel. 0400 103 282, kaj-mikael.wredlund(at)kyrkansutlandshjalp.fi