Texter

 

Här finns texter såsom berättelser, reseskildringar och andakter som anknyter till Utlandshjälpens arbete och teman. De får användas fritt men författaren eller Kyrkans Utlandshjälp skall uppges.

ANDAKTER OM FRED 2015

Rauha-hartaushaineistot-tunnus_LOPULLINEN_SVE

År 2015 publicerar vi texter för andaktsbruk ca en gång i månaden. Det gemensamma ämnet för dem är fred, som är Utlandshjälpens huvudtema under året.

Den fjärde texten som har rubriken I guds rike är allt annorlunda, är skriven av Björn Vikström, Biskop i Borgå stift, inför femte söndagen efter påsk 10 maj. Du kommer till texten här: Andakt om fred 4

Den tredje texten som har rubriken I trygghet, är skriven av Eija Kallinen inför andra söndagen efter påsken 19 april. Du kommer till texten här :Andakt om fred 3

Den andra texten som har rubriken Jesus övervinner frestelserna, är skriven av Petri Merenlahti inför första söndagen i fastan 22 februari. Du kommer till texten här: Andakt om fred febr.2015

Den första texten, Fred är något att dricka, är skriven av Jan Edström och den publiceras inför Böndagen för kristen enhet den 18 januari och Den ekumeniska böneveckan som därpå följer. Du kommer till texten här : Andakt om fred (1)

1. HUNGER. NÅGOT ATT BITA I ?
Ett andaktsmaterial från kampanjen från år 2010 med samma namn. Texterna är fortfarande aktuella och användbara. Skribenter är bl.a. Björn Vikström, Camilla Ekholm, Jan Edström och Stefan Forsén.

Det ar dags for bordsbon

2. HAITI ETT ÅR EFTER JORDBÄVNINGEN
En kort presentation i bild och text av hur hjälparbetet i Haiti kom igång och vad man åstadkom ett år efteråt.

Ett ar efter jordbavningen i Haiti

3. VI GLÖMMER INTE HAITI
Affisch

Vi glömmer inte Haiti

4. TACKSAMHET, en andakt för barn och unga
Texten är skriven är ungdomsarbetsledaren Birgitta Udd. Den handlar om tacksamhet och lämpar sig väl för både barn och unga. Du kommer till texten här: Andakt med temat tacksamhet