Utställningar

Kyrkans Utlandshjälp ställer sitt material till förfogande åt företag, föreningar, församlingar, skolor och övriga som vill ordna en insamling eller temadag eller annat tillfälle där u-landstematiken och biståndsarbetet uppmärksammas. Materialet består av rollups, broschyrer, planscher, bilder, och filmer. Utlandshjälpen hjälper dig att sammanställa den utställning eller det utställningsbord du behöver. Kontakta koordinator Kaj-Mikael Wredlund, 0400 103 282, kaj-mikael.wredlund(at)kyrkansutlandshjalp.fi