Mellanöstern

Kyrkans Utlandshjälp hade 23 anställda och 5 samarbetspartner inom arbetet i Mellanöstern.

xxx

Staketet som byggts med Utlandshjälpens stöd i Deir Ballout har skyddat våra skördar från vildsvin, och samtidigt tryggat kvinnornas utkomst. Nu har min familj på nytt tillräckligt med mat, och inkomsterna från odlingen täcker mina barns studieavgifter vid universitetet.

Ibtisam Musa, de palestinska områdena

xxx

Jag var tvungen att avbryta min skolgång då vi flyttade på grund av kriget. Att studera ensam är svårt. Man kan inte lära sig matematik utan en lärare. Min granne berättade om stödundervisningen som Utlandshjälpen finansierar och jag anmälde mig till kursen. Lärarna och den övriga personalen var vänliga och gav oss mycket stöd.

Aida, Syrien

De syriska flyktingarna målgruppen för hjälpen i Mellanöstern

Vårt arbete i Mellanöstern fokuserade främst på att hjälpa de syriska flyktingarna i Jordanien och Syrien.

I JORDANIEN stödde Utlandshjälpen flyktingar i lägren Zaatari och Azraq och i huvudstaden Amman. Arbetet har
i synnerhet riktat sig till 12–30-åringar. De erbjuds bland annat engelskundervisning, IT-kunskaper, handarbetsverkstäder
och yrkesutbildning. Läs- och skrivkunskaper samt kunskaper
i engelska hjälper flyktingarna att uttrycka sig och gör dem mycket mer självständiga.

De unga har också fått psykosocialt stöd genom motion och fritidsverksamhet som cirkus, fotboll, karate och musik. Hobbyerna har hjälpt både unga och äldre, och har också hjälp dem att komma överens med varandra. Med sitt stärkta självförtroende har ungdomarna börjat sätta upp mål och planera sin framtid.

I SYRIEN har Utlandshjälpen stött tusentals ungas skolgång tillsammans med den ortodoxa kyrkans katastrofhjälp
IOCC. På grund av kriget har syrierna i snitt varit borta från skolan i flera år. De har nu fått hjälp med stödundervisning och terminsavgifter, och lärarna har utbildats.

Kriget i Syrien, som i fjol var inne på sitt femte år, fick stor synlighet i medierna. På hösten startade Utlandshjälpen
ett projekt för att leverera mathjälp till syrier i det krigshärjade Aleppo och andra hårt drabbade områden.

I ISRAEL och på de ockuperade PALESTINSKA OMRÅDENA stödde Utlandshjälpen människorättsutbildning för unga israeler samt jordbruksprojekt bland palestinierna.

Utlandshjälpen är den största understödjaren av organisationen Rabbis for Human Rights människorättsutbildning för blivande soldater. I fjol deltog 800 unga i utbildningen.

Utlandshjälpen slutförde också projektet att bygga staket i Deir Ballout, som är provinsen Salfits kornbod. Byns odlingar led av problem med vildsvin. Tack vare staketet kan jordbrukarna åter producera mat för sina familjer och för hela provinsen.

Finansiering av programmen i Mellanöstern