Neljä naista laboratoriotakit päällä työskentelemässä pöydän ääressä.

Mellanöstern

Kyrkans Utlandshjälp hade 28 anställda och 7 samarbetspartner inom arbetet i Mellanöstern.

xxx

"Jag var arbetslös tills jag fick höra om kvinnornas spargrupp. Jag började odla timjan för tio år sedan och har tack vare sparandet lyckats utöka min odling till att omfatta ungefär en halv hektar. Också andra kvinnor i vår grupp har kunnat spara pengar för till exempel sina barns utbildning. Jag anser att alla kvinnor borde få ett jobb i stället för att sitta hemma."

Andaleeb Eid
Palestinska området

I Mellanöstern låg tyngdpunkten för Kyrkans Utlandshjälps arbete på att stöda utbildning och utkomstmöjligheter för syriska flyktingar i Jordanien och Syrien.

I JORDANIEN fick flyktingar stöd på flyktinglägren Za’atari och Azraq samt i huvudstaden Amman. I arbetet betonades företagarutbildning i högre grad än tidigare år, utbildningen erbjöds också till utsatta jordanier. Via det här arbetet förebyggdes konflikter mellan flyktingar och lokala i en svår ekonomisk situation. Vi främjade hållbara utkomstmöjligheter genom att hjälpa människor att hitta jobb, samarbeta med företag och stöda grundandet av småföretag.

Unga blev erbjudna undervisning i bland annat engelska, IT-kunskaper och handarbete. Unga har dessutom fått psykosocialt stöd via idrott och fritidsverksamhet, såsom cirkus och fotboll.

Aktiviteterna har hjälpt unga flickor att ta plats i offentliga rum och att utmana snäva könssterotypier. Samhället har börjat se flickorna som individer med drömmar och målsättningar som handlar om något utöver hem och äktenskap.

I SYRIEN stödde KUH skolgång för barn och unga i samarbete med ortodoxa kyrkans katastrofhjälp IOCC. På grund av kriget har syrierna varit borta från skolan i åratal och vi stödde barn och ungas skolgång med stödundervisning, läsårsavgifter och lärarutbildningar.

Dessutom deltog KUH i restaureringen av 9 skolbyggnader. I projekten erbjöds ungefär 200 syrier arbete bland annat inom återuppbyggnaden av skolor och sjukhus. Vi levererade mathjälp till 10 980 människor i området kring Aleppo.

I ISRAEL och de OCKUPERADE PALESTINSKA områdena stödde vi unga israelers människorättsutbildning och palestiniernas odlingsprojekt.

550 unga israeler och blivande soldater avlade en människorättsutbildning som ordnades av organisationen Rabbis for Human Rights.

I Palestina stödde KUH familjernas utkomst bland annat via odlings- och företagarutbildningar samt byarnas spar- och lånegrupper. Till exempel 378 kvinnor deltog i jordbruks- och affärsverksamhetsutbildningar. Kvinnorna som deltog i spar- och lånegrupperna stödde de mest utsatta familjerna i byarna med matoch klädhjälp samt skaffade värmeanläggningar till skolorna så att eleverna kunde studera i varma utrymmen.

I östra Jerusalem erbjöd KUH psykosocialt stöd för barn och unga. Via drama och musik fick de lära sig om livskomptens och fick stöd för sin skolgång.

Finansiering av programmen i Mellanöstern