Årsöversikt 2015

Latinamerika och Karibien

I Latinamerika och Karibien hade Kyrkans Utlandshjälp 23 arbetstagare och 10 samarbetspartner.

xxx

Utan internationell hjälp skulle läget vara s'mre. Skolbyggnaderna är bättre nu.
--- Jean Ginette Louis, rektor för Abeilles d'Aspam-skolan som Utlandshjälpen byggt i Haiti.

xxx

”Nu deltar vi i beslutsfattandet. Vi har lärt oss hur vi kan vara delaktiga i vår by. Det jag lärt mig använder jag för att hjälpa andra i framtiden. Vi vill inte diskrimineras längre!”
--- Herlinda Asig Caal hör till Mayafolket. Hon är ordförande i byns kvinnogrupp och har deltagit i ett utbildningsprojekt för diskriminerade ursprungsfolk i Guatemala.

Utbildningens kvalitet och kvinnornas rättigheter

LACRO_SV

I HAITI fokuserade Kyrkans Utlandshjälp i första hand på att trygga utbildningen och utveckla undervisningens kvalitet.

Byggandet av skolor i spåren av jordbävningen 2010 fortsatte. Under året fick 640 elever trygga undervisnings-lokaler. Undervisningens kvalitet utvecklades genom att man tillsammans med lokala partner erbjöd lärarutbildning.

I byggandet av skolorna betonades lokalsamfundets aktiva deltagande. Samhällets engagemang i skolornas verksamhet och I övervakandet av undervisningens kvalitet via skolkommittéer har fungerat utmärkt.

Lokalsamhällena engagerades också genom att 3 000 studenter fick utbildning i fredlig konfliktlösning. Dessutom fick nästan 400 lärare och föräldrar utbildning i barnens rättigheter.

Samhällenas förmåga att möta klimatförändringens effecter och skapa hållbara utkomstmöjligheter förbättrades på Haitis landsbygd. Samtidigt blev tillgången till mat tryggare. Haitis inrikesministerium erkände officiellt över en femtedel av spargrupperna som startat med stöd från Utlandshjälpen. Det ökar medlemmarnas möjligheter att få lån från kommersiella banker.

Den finländska regeringens nedskärningar i anslagen för utvecklingssamarbete påskyndade det planerade avvecklandet av Utlandshjälpens program i CENTRALAMERIKA. Landsprogrammet i HONDURAS avslutades år 2015.

I GUATEMALA fortsätter vi ännu detta år att utveckla kvinnornas utkomstmöjligheter samt stärka deras position i samhället. Det sker genom Kvinnobanken.

Finansiering av programmen i Latinamerika och Karibien