KUA:n opettajat ilman rajoja -vapaaehtoinen Eritreassa työskentelemässä paikallisten kolleegojen kanssa.

Lärare utan gränser

Lärare utan gränser är ett nätverk för lärare och pedagogiska proffs. Nätverket utvecklar globalfostran i finländska skolor samt erbjuder möjligheter för lärare och andra pedagogiska proffs att utnyttja och utveckla sina kunskaper genom att stöda både lärare och utbildningssektorns kapacitet i utvecklingsländer.

Nätverket skickade 21 proffs på en lång och sju proffs på en kort frivilligperiod för att stöda KUH:s arbete i Eritrea, Kambodja, Myanmar, Nepal, Grekland och Uganda. Nätverket har en viktig roll i förverkligandet av KUH:s tema rätt till utbildning.

2017 hade nätverket 1 800 medlemmar och medlemsantalet växte under årets gång. Resultatet från en evaluering av verksamheten under 2014–2017 visade att man ska fortsätta arbetet och utveckla det som en del av KUH:s strategi.

Temat inom fostran till globalt ansvar handlar om flyktingskap och dess orsaker. Lärare utan gränser deltog också i projektet Skolan förändrar världen som arbetar för global fostran. Projektet erbjuder stöd till lärare för avsnittet om global fostran i den nya läroplanen.

Nätverkets språkprojekt Suomen kieli sanoo tervetuloa (Det finska språket säger välkommen) fortsatte sitt arbete med flyktingar. Projektet hjälpte framförallt utsatta asylsökande att klara av vardagliga kommunikationssituationer samt genom att stöda motivation och psykiskt välmående. Verksamheten förverkligades med stöd ur EU:s fond för asyl, migration och integration.

Under 2017 ordnade projektet 15 utbildningar för 167 språkguider. De fick bekanta sig med undervisningsmetoden Toisto (upprepning) som handlar om vikten av att lyssna i början av språkinlärning. Man utvecklade också nytt språkinlärningsmaterial och ordnade verksamhet för asylsökande. 88 frivilliga och aktiva språkguider var med i verksamheten där sammanlagt 3 748 asylsökande deltog.