Redaktion

CHEFREDAKTÖR Antti Pentikäinen

REDAKTIONSCHEF Katja Hedberg

REDAKTIONSSEKRETERARE Minna Elo

Adressändringar:

Kundtjänst tfn 020 787 1201,
kundtjanst (at) kyrkansutlandshjalp.fi

Tekoja/Handling utkommer fyra gånger per år och har en upplaga på drygt 30 000.