Vanhempi nainen seisoo ovensuussa, takana nuorempia naisia ja taapero.

Asien

Kyrkans Utlandshjälp hade 27 anställda och 19 samarbetspartner inom arbetet i Asien.

xxx

"Jag fick en påbyggnadsutbildning i mitt yrke som sömmerska tack vare stöd av Kvinnobanken. Jag njuter av mitt arbete då jag kan sy många olika plagg. Verksamheten snurrar på så bra att jag har kunnat anställa en medhjälpare. Jag är änka och ensamförsörjare av en 14-årig dotter. Hon går i skola och drömmer om att bli läkare eller sjukskötare."

Aye Aye Maw
Hsar Oh Chaung, Myanmar

I KAMBODJA spriddes studiehandledningen till allt fler skolor när studiehandledare som tidigare utbildats av Kyrkans Utlandshjälp utbildade nya handledare i provinsen Battambang. Via studiehandledningen har elevernas förmåga att göra upp studieplaner och välja framtida yrken förbättrats.

Växelverkan mellan elever och lärare och samarbetet mellan skolan och lärare har också förbättrats. 5 467 personer deltog i en utbildning om markoch familjerätt. Som en följd av det här kunde medlingskommittéer lösa 84 procent av de 726 tvistemål som kom till deras behandling.

Det ordnades sammanlagt 304 evenemang som siktade på att minska fattigdomen. Under evenemangen fick medlemmarna i samhällena diskutera utvecklingen av det egna samhället tillsammans med lokalmyndigheter.

KUH stödde kvinnors utkomstmöjligheter och företagande genom jordbruksandelslag, spargrupper, företagsgrupper, risbanker, vattenkommittéer och producentgrupper. Fattiga flickor som bor på avlägsna områden fick företagar- och marknadsföringsutbildning.

Unga frivilliga i KUH:s ungdomsorganisation Changemaker Cambodia drev kampanj för vikten av utbildning.

I MYANMAR har två fredsworkshoppar fört samman unga från olika etniska grupper i delstaterna Shanin och Kachin. De unga från Kachin tillbringade för första gången tid tillsammans med unga muslimer och de positiva mötena ändrade på de ungas åsikter om den andra gruppen. I fredsworskhopparna lärde sig de unga om grunderna i fredsarbete samt förhandlings- och medlingsfärdigheter. Målet är att förstärka de ungas roll i landets fredsprocess, att stöda ungdomsnätverkens samarbete samt att förstärka ungas röst i fredsarbetet.

KUH fortsatte stöda fattiga byasamhällen samt kvinnogrupper och utvidgade sitt arbete till delstaten Rakhine.

Ett humanitärt utbildningsprojekt på ett läger för interna flyktingar möjliggjorde att 7 700 barn kunde fortsätta gå i skolan. Också barn med funktionsnedsättningar kunde gå i skola.

Tack vare KUH ordnades också en workshop i huvudstaden Yangon där införandet av de internationella standarderna för utbildning i katastrofsituationer utvecklades i samarbete med Myanmars undervisningsministerium.

I NEPAL fortsatte återuppbyggandet av de skolor som förstördes i jordbävningarna 2015. Under 2017 byggdes sammanlagt 320 klassrum och projektet kunde avslutas. Under åren 2015–2017 byggde KUH allt som allt 334 skolor och 178 tillfälliga klassutrymmen på de områden som lidit av jordbävningen. KUH gav också lärarna påbyggnadsutbildning och psykosocialt stöd till eleverna.

KUH stödde förverkligandet av rättigheterna för tidigare livegna och daliter (kastlösa) genom att ordna diskussioner mellan dem och myndigheterna. Med KUH:s stöd kunde de bli en del av servicenätverket, få ett identitetsbevis och barnen fick utbildning.

KUH fortsatte stöda kvinnogrupper och andelslag. Som ett resultat av det arbetet grundades 557 småföretag, varav 287 leds av kvinnor.

Störtregnen orsakade förödande översvämningar på Nepals låglänta tropiska område under hösten 2017. KUH inledde ett projekt för att reparera toalettutrymmen i de skolor som lidit av översvämningarna. Alla skolor tilldelas också skoltillbehör.

Finansiering av programmen i Asien