Changemaker-vapaaehtoisia iloisina metsän laidalla.

Changemaker

Changemaker inspirerade unga att arbeta för global rättvisa.

De viktigaste utbildningarna som Changemaker ordnade var två kursveckoslut om utvecklingsfrågor, två kurser i påverkansarbete och tre i journalistik. Changemaker gjorde 19 besök i skolor och församlingar där man nådde cirka 1 200 unga. Dessutom tog Changemaker fram nytt, globalt undervisningsmaterial i fredsfrågor som kan användas av såväl frivilliga som lärare och ungdomsledare. Utbildningarna och närvaron vid kyrkliga ungdomsevenemang gav nätverket ökad synlighet, vilket ledde till att Changemaker fick 225 nya medlemmar.

Changemakers påverkansarbete fokuserade på Finlands flykting- och asylpolitik. Med start i maj kampanjade Changemaker för ett stopp för deportationer till Irak och Afghanistan. Kampanjen gavs synlighet genom fyra evenemang på sommaren samt via sociala medier. I oktober överräcktes petitionen med 1 985 underskrifter till inrikesminister Paula Risikko.

2017 var också det andra och sista året för Changemakers project Med egna ord (Omin sanoin–In My Own Words) med unga asylsökande i Finland. Projektet ordnade 18 serier med videoverkstäder i 10 städer, där de unga fick uttrycka sig själva samtidigt som deras integration i samhället stöddes. Filmerna visades vid 33 öppna visningar runtom i Finland och 21 av dem publicerades på nätet. Samtliga visningar och filmerna på nätet lockade stor publik. Projektet fick också synlighet i medierna, bland annat i två stora kanalers kvällsnyheter.