Latinamerika och Karibien

Kyrkans Utlandshjälp hade 15 anställda och 5 samarbetspartner inom arbetet i Latinamerika och Karibien.

xxx

”Jag har lärt mig odla flera olika grödor och tillverka foder till mina grisar. Tidigare vågade jag inte säga någonting, för jag talar inte spanska, men vår lärare sa att jag kan tala mitt modersmål. Så nu vågar jag tala inför människor. Tidigare lyssnade man inte på oss, men nu har en förändring skett.”

Rosa Lach, Cerro Alto, Guatemala

xxx

”Som nödhjälp fick vi förnödenheter och mat”. Antonion Janvier och Audicile Montine är lättade. Orkanen Matthew slet taket av det gamla parets hus. I Saut Maturin i Haiti delades nödhjälp ut snabbt efter orkanen.

De sista skolorna restes i Haiti

Två faktorer påverkade arbetet i HAITI år 2016. I juni fattades beslutet att lämna Haiti innan årsskiftet. Bakom beslutet låg Finlands regerings nedskärningar i finansieringen till medborgarorganisationer samt Utlandshjälpens strävan att göra sitt internationella program mera kompakt. Arbetet i Haiti fokuserade efter beslutet på att föra de pågående programmen i mål.

Den andra betydande faktorn var orkanen Matthew, som drabbade Haiti i oktober. Kyrkans Utlandshjälp deltog i nödhjälpen och hade tillsammans med
de lokala samarbetspartnerna en viktig roll i att hjälpa skolorna att återhämta sig från skadorna orkanen orsakade. Landsprogrammet fortsatte till april
2017 för att garantera att nödhjälpen kunde förverkligas omsorgsfullt.

Orkanens omfattande förstörelse visade hur viktigt Utlandshjälpens långsiktiga arbete har varit för skolornas och lokalsamhällenas katastrofberedskap och förmåga att återhämta sig efter en katastrof. Utlandshjälpens snabba reaktion på katastrofen var ett av de mervärden som landsprogrammet i Haiti gav i fjol. Med vårt breda kontaktnät kunde Utlandshjälpen effektivt svara på behoven efter orkanen.

Utlandshjälpens arbete för utbildningen fortsatte genom att vi under 2016 och början av 2017 byggde fyra nya skolor (44 klassrum) samt reparerade fyra skolor som skadats av orkanen Matthew.

Efter orkanen gav Utlandshjälpen psykosocialt stöd och ordnade skolmat för skolor som skadats. Samtidigt stärktes lärarnas beredskap, och Utlandshjälpen delade ut paket med skolmaterial till lärarna och eleverna.

På landsbygden i Haiti är befolkningens utkomstmöjligheter fortfarande
sårbara för naturkatastrofer. Utlandshjälpen hjälpte över 400 hushåll att ta i bruk nya, mer hållbara odlingssätt samt utvecklade de lokala myndigheternas beredskap att skydda miljön och bereda sig på naturkatastrofer.

I GUATEMALA avslutades projektet att stödja kvinnornas utkomstmöjligheter och position i samhället i slutet av året. Projektet stödde Maya Q’eqchi-kvinnor i regionen Alta Verapaz i deras arbete för bättre utkomstmöjligheter genom utbildning i lantbruk samt mikrolån. Kvinnorna fick också hjälp att delta i byasamhällenas och kommunstyrelsernas beslutsfattande genom utbildning ordnad av organisationer och kvinnogrupper.

Maya-flickor fostras att lyssna på släktens och familjens manliga medlemmar, och de uppmuntras oftast inte att uttrycka sin egen vilja. Nu har kvinnornas självförtroende vuxit och de vågar oftare och mer självsäkert säga sin åsikt. Även om det fortfarande är få kvinnor som deltar i beslutsfattandet i bygemenskapen eller i kommunstyret har viktiga kliv tagits som hjälper Maya-kvinnorna framåt.