Årsöversikt 2015

EAPPI erbjöd skyddande närvaro

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) är ett internationellt program som i Finland koordineras av Kyrkans Utlandshjälp och internationellt av Kyrkornas världsråd. År 2015 fyllde EAPPI tio år och sände 13 frivilliga observatörer till Västbanken för att följa människorättsläget.

Observatörerna utgör med sin närvaro ett skydd för lokalbefolkningen. De följer med människorättsläget på området och rapporterar in eventuella kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Dessutom gör de påverkansarbete för att få till stånd en rättvis lösning som grundar sig på folkrätten – både för palestinierna och israelerna. I fjol följde de 3 800 barn och 300 lärare i på deras väg till 26 skolor på olika håll på Västbanken.

I Finland berättade EAPPI-volontärerna om sina upplevelser och arrangerade fotoutställningar, filmförevisningar och andra evenemang med totalt flera tusen deltagare.