TESTAMENTSGIVAREN
AULIKKI UUSITALO

TESTAMENTSGIVARENAULIKKIUUSITALO

”Testamentet är en positiv sak”

Vad är det allra viktigaste för mig? Vilket avtryck vill jag lämna efter mig? Upprättandet av ett testamente kan innebära att vi ställs inför stora och existentiella frågor. Så var det med 55-åriga Aulikki Uusitalo.

Kyrkans Utlandshjälp nära hjärtat

Naturen, körsången och nära och kära är viktiga saker i Aulikki Uusitalos liv. Volontärarbetet vid Goda hoppets kapell på Busholmen ger henne också mening och en känsla av samhörighet. Likaså ligger Kyrkans Utlandshjälps arbete för de mest utsatta i världen henne varmt om hjärtat.

”Kyrkans Utlandshjälp har en stabil egen värdegrund, så jag kan lita på att verksamheten är etiskt hållbar. Den går ut på att hjälpa de allra fattigaste människorna som är mest utsatta.” I samband med att Uusitalo upprättade sitt testamente beslutade hon att donera en betydande del av sin egendom till att stödja Kyrkans Utlandshjälp. Redan innan detta hade hon varit månadsgivare.

”Kyrkans Utlandshjälp satsar på kvinnors, barns och ungas utbildning, och det stöder jag starkt. Att utbilda kvinnor har en positiv effekt på samhället i stort.”

Hon sitter på en parkbänk.
Volontärarbetet vid Goda hoppets kapell på Busholmen ger henne också mening och en känsla av samhörighet.

”Det är en fin känsla när man kan vara med om att göra något gott”

Uusitalos egna föräldrar upprättade sitt testamente i god tid, vilket gjorde det lättare att sköta praktiska ärenden. Hon har själv velat göra samma sak. ”Jag upplever att testamente är något man vill ta hand om för tidigt än för sent, när man fortfarande har förståndet i behåll och är vid god hälsa. Och dessutom är det ju alltid möjligt at upprätta ett nytt testamente om man ångrar sig.”

Även om Uusitalo redan en längre tid hade funderat på testamentet, dröjde det rätt länge innan hon kom till skott med saken då hon inte visste hur hon skulle gå tillväga. När testamentet äntligen var klart, upplevde hon en positiv känsla. ”Testamentet är en positiv sak. Det känns bra att om det blir någonting kvar av min kvarlåtenskap så kommer de som är viktiga för mig att ha nytta av den. Det är en fin känsla när man kan vara med om att göra något gott.”

Uusitalo är trädgårdsmästare till yrket. Hon vill understryka att man inte behöver vara förmögen för att donera för ett gott ändamål. ”Även om jag är låginkomsttagare, kan även en liten del av min kvarlåtenskap vara stort och betydelsefullt för någon annan. Genom mitt exempel vill jag uppmuntra andra att upprätta ett testamente, även om man inte har en stor egendom.”

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamentsdonation

Vår dröm är att varje människa skulle ha möjlighet till ett människovärdigt liv där livets grundförutsättningar såsom rent vatten, tillräcklig näring, utkomstmöjligheter och skolgång, förverkligas. Otaliga är de familjer i utvecklingsländerna som drömmer om dessa möjligheter.

En handling som bär

Med fjärilseffekten menar man hur något mycket litet, till exempel en fjärils vingslag, kan åstadkomma stora förändringar på andra sidan jorden. På samma sätt är det svårt att upptäcka eller förutse alla de effekter våra handlingar har.

5 vanliga frågor om testamentsdonation

Det är inte svårt att upprätta ett testamente men det är dock viktigt att det uppfyller vissa formkrav. Här finner du fem vanliga frågor om testamentsdonation och svar på dem.

Har du övriga frågor?

Vi ger gärna tilläggsinformation i testamentfrågor.

Ta kontakt

Sari Kuusela
Projektchef för testamentärenden
+358 50 304 5101
sari.kuusela@kua.fi