5 vanliga frågor om testamentsdonation

Det är inte svårt att upprätta ett testamente men det är dock viktig att det uppfyller vissa formkrav. Här finner du 5 vanliga frågor om testamentsdonation och svar till de.

1. Vad kan jag testamentera till Kyrkans Utlandshjälp?

Man kan donera vilken slags av egendom som helst till Kyrkans Utlandshjälp. Donationen kan bestå av hela egendomen eller en del av den, t.ex. fast egendom, ett penningbelopp eller aktier.

2. Hur använder Kyrkans Utlandshjälp testamentsdonationen?

Kyrkans Utlandshjälp använder din donation på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt så att den på största möjliga vis kan bidra till bättre livsvillkor för de fattiga i utvecklingsländer.

3. Hur mycket arvsskatt betalas på testamentsdonationen?

Kyrkans Utlandshjälp är en allmännyttig organisation som inte behöver betala arvsskatt på egendom som fås via ett testamentsdonation.

4. Vem kan vara vittnen?

De som bevittnar testamentet bör vara minst 15 år och vittnesgilla i fråga om sin psykiska hälsa. Testatorns make/maka, nära anhöriga eller en person som kan dra nytta av testamentet för sig själv eller egna anhöriga får inte användas som testamentsvittne.

5. Hur ska jag förvara testamentet?

Det är bra att förvara testamentet i ett tryggt ställe, t.ex. i ett bankfack. Kyrkans Utlandshjälp tar gärna emot en kopia av det uppgjorda testamentet.

 

Ja, jag vill beställa den avgiftsfria testamentguiden

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Mera information om testamentsdonation hittar du från vår testamentbroschyren. Du kan beställa testamentbroschyr från formuläret: