5 frågor och svar
om testamentsdonation

5frågorochsvaromtestamentsdonation

Det är inte svårt att upprätta ett testamente men det är dock viktig att det uppfyller vissa formkrav. Här finner du fem vanliga frågor om testamentsdonation och svar på dem.

1. Vad kan jag testamentera?

All slags egendom kan testamenteras till Kyrkans Utlandshjälp. Donationen kan bestå av hela egendomen eller en del av den, t.ex. fast egendom, ett penningbelopp eller aktier.

2. Hur använder testamentsdonationen?

Kyrkans Utlandshjälp använder din donation på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt så att den på största möjliga vis kan bidra till bättre livsvillkor för de fattiga i utvecklingsländer.

3. Hur mycket arvsskatt betalas på testamentsdonationen?

Kyrkans Utlandshjälp är en allmännyttig organisation som inte behöver betala arvsskatt på egendom som fås via testamentsdonation.

4. Vem kan vara vittne?

De som bevittnar testamentet bör vara minst 15 år och vittnesgilla i fråga om sin psykiska hälsa. Testatorns make/maka, nära anhöriga eller en person som själv, eller vars anhöriga, kan dra nytta av testamentet får inte fungera som testamentsvittne.

5. Hur ska jag förvara testamentet?

Det är bra att förvara testamentet på ett tryggt ställe, t.ex. i ett bankfack. Kyrkans Utlandshjälp tar gärna emot en kopia av det uppgjorda testamentet.

Har du övriga frågor?

Vi ger gärna tilläggsinformation i testamentfrågor.

Sofia Rindmar
Projekchef för testamentärenden
040 645 3468
sofia.rindmar@kua.fi

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Beställ den avgiftsfria testamentguiden

Du kan kostnadsfritt beställa en testamentguide i vilken du finner den med information om hur man uppgör ett testamente och en donation i anslutning till det.

En handling som bär

Med fjärilseffekten menar man hur något mycket litet, till exempel en fjärils vingslag, kan åstadkomma stora förändringar på andra sidan jorden. På samma sätt är det svårt att upptäcka eller förutse alla de effekter våra handlingar har.

Nainen istuu pöydän äärellä kappelissa.

Testamentsgivaren berättar

Vad är det allra viktigaste för mig? Vilket avtryck vill jag lämna efter mig? Upprättandet av ett testamente kan innebära att vi ställs inför stora och existentiella frågor. Så var det med 55-åriga Aulikki Uusitalo.