Vanliga frågor om
testamentsdonation

Vanligafrågoromtestamentsdonation

5 vanliga frågor och svar om testamentsdonation

Det är inte svårt att upprätta ett testamente men det är viktigt att det uppfyller vissa formkrav. Här finner du fem vanliga frågor om testamentsdonation och svar på dem.

1. Vad kan jag testamentera?

All slags egendom kan testamenteras till Kyrkans Utlandshjälp. Donationen kan bestå av hela egendomen eller en del av den, t.ex. fast egendom, ett penningbelopp eller aktier.

2. Hur använder testamentsdonationen?

Kyrkans Utlandshjälp använder din donation på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt så att den på största möjliga vis kan bidra till bättre livsvillkor för de fattiga i utvecklingsländer.  En testamentsdonation utan allokering är alltid ett bra alternativ. Du kan också rikta din donation med ett specifikt tema, t.ex. till kvinnors utbildning eller till katastrofhjälp. 

3. Hur mycket arvsskatt betalas på testamentsdonationen?

Kyrkans Utlandshjälp är en allmännyttig organisation som inte behöver betala arvsskatt.

4. Vem kan vara vittne?

De som bevittnar testamentet bör vara minst 15 år och vittnesgilla. Testatorns make/maka, nära anhöriga eller en person som själv, eller vars anhöriga, kan dra nytta av testamentet får inte fungera som testamentsvittne.

5. Hur ska jag förvara testamentet?

Det är bra att förvara testamentet på ett tryggt ställe, t.ex. i ditt bankfack eller på en advokatbyrå. Kyrkans Utlandshjälp tar gärna emot en kopia av det uppgjorda testamentet.

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamentsdonation

Vår dröm är att varje människa skulle ha möjlighet till ett människovärdigt liv där livets grundförutsättningar såsom rent vatten, tillräcklig näring, utkomstmöjligheter och skolgång, förverkligas. Otaliga är de familjer i utvecklingsländerna som drömmer om dessa möjligheter.

En handling som bär

Med fjärilseffekten menar man hur något mycket litet, till exempel en fjärils vingslag, kan åstadkomma stora förändringar på andra sidan jorden. På samma sätt är det svårt att upptäcka eller förutse alla de effekter våra handlingar har.

Testamentsgivaren berättar

Ett testamente för att hjälpa de nödställda är en ädel gärning. Det är en donation som blir kvar och bygger en bättre värld för otaliga värnlösa barn också efter det att du är borta.

Har du övriga frågor?

Vi ger gärna tilläggsinformation i testamentfrågor.

Ta kontakt

Sofia Rindmar
Projekchef för testamentärenden
040 645 3468
sofia.rindmar@kua.fi